דיוני המליאה לקראת אישורה בקריאה טרומית של הצעת חוק איסור מתן מענקים ממשלתיים למפעלים מזהמים

18.06.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, כללי

לדיווח על הצעת החוק.

הצעת החוק נומקה ב-17 ביולי 2007, והובאה לתשובת ממשלה והצבעה רק שנה מאוחר יותר, היום.

17.7.2007:

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

אנחנו עוברים להצעת חוק פ/‎1284 – הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו-‎2006, של חברי הכנסת דב חנין ומיכאל מלכיאור וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, החוק הזה הוא החוק ההגיוני ביותר שהגיע לכנסת זה הרבה זמן. הוא אומר דבר מאוד פשוט: הוא אומר שמדינת ישראל לא תתקצב ולא תיתן תגמולים ולא תסייע למפעלים שמזהמים את הסביבה. מה פשוט מכך ומה יותר הגיוני מכך?

הצענו גם מנגנון מאוד פשוט. הצענו שמי שרוצה לקבל סיוע מהמדינה יחתום על התחייבות שהוא מכיר את התקנים ואת ההוראות הסביבתיות הרלוונטיות ויחתום על התחייבות שהוא מתחייב לקיים אותן. דרך אגב, יכולים להיות גם מנגנונים אחרים. יש הצעות מקצועיות מהצוות של המשרד להגנת הסביבה. ניהלתי משא-ומתן מאוד אינטנסיבי עם אנשי משרד התמ"ת והם הציעו רעיונות למנגנונים אחרים.

אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שעם אנשי המערכת המקצועית במשרד התמ"ת, במשרד האוצר, בוודאי במשרד להגנת הסביבה, הגענו להסכמות. הכול היה בסדר. כל אנשי המקצוע הסכימו. ובכל זאת, כשזה הגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה – – –

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

– – –

דב חנין (חד"ש):

אני אומר לך את הסיכומים הכתובים אצלי.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

בהקשר הזה היו – – – בינינו לבין התמ"ת. הדבר השני, שום הצעת חוק – – –

דב חנין (חד"ש):

אני אומר לך, אדוני השר, זה שקיים היום נוהל בין משרד התמ"ת למשרד הגנת הסביבה, זה דבר טוב ואני מברך על כך. אבל יש דברים שראוי שיהיו בחוק מפורש, בחוק שהכנסת קובעת, שהם לא יהיו נתונים לשרירות לב ולרצון טוב או רצון רע של פקיד, מוכשר ככל שיהיה. לכן חשבנו שהדברים צריכים להיות כתובים בחוק, במפורש.

אני מצטער על כך שלמרות ההסכמות עם הדרגים המקצועיים בכל המשרדים הרלוונטיים, ועדת שרים לענייני חקיקה גם את החוק הזה לא הסכימה לאמץ. אני חושב שזו היתה טעות של ועדת שרים לענייני חקיקה, ואני אמשיך לעשות מאמץ כדי להביא את החוק הזה לכנסת בתמיכת ממשלה. גם אם לא תהיה תמיכת ממשלה, אני חושב שההיגיון עצמו יאמר לחברי הכנסת איך צריך להצביע. אני מקווה שרוב חברי הכנסת יצביעו בעד החוק שאומר שמדינת ישראל לא תומכת, לא מתקצבת ולא נותנת פרס למי שמזהם את הסביבה ופוגע בבריאות הציבור ובחיי האזרחים.

אני רוצה לסיים ולומר בעניין זה, שהנושא הזה של מנגנונים כלכליים, והפעולה הכלכלית של המדינה מול מזהמים מצד אחד ומול גורמים כלכליים שפועלים בצורה נכונה וטובה מבחינה סביבתית, הוא תחום מפתח בחשיבה סביבתית מודרנית. לכן אנחנו לא מתכוונים להרפות מקידום החוק הזה גם בעתיד.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה. עד כאן בנושא חוק זה.

18.6.2008:
 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו-2006
(הצעת קבוצת חברי הכנסת)
[הצעת חוק פ/1284]

היו"ר אמנון כהן:

אנחנו עוברים להצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו-2006, של חברי הכנסת דב חנין ומיכאל מלכיאור. תשובה והצבעה. השר שטרית, אתה רוצה להשיב? כתוב פה אלי ישי, אבל הוא לא נמצא.

משה כחלון (הליכוד):

תשובה אחרי ההצבעה, בסדר?

היו"ר אמנון כהן:

אנחנו עוברים מייד להצבעה.

גלעד ארדן (הליכוד):

יש הסכמה שזה לוועדת הכלכלה.

היו"ר אמנון כהן:

אני לא יודע על הסכמות. קודם נצביע, אחר כך נראה את ההסכמות. אפשר להצביע.

הצבעה מס' 10

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 22
נגד – 3
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו-2006, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.