הכנסת אישרה בקריאה טרומית – הצעת חוק מקיפה לשיקום קרקעות מזוהמות

04.06.08 קטגוריית: ירוק

דב: "הגיע הזמן לטיפול מערכתי בזיהומי הקרקעות הפוגעים בבריאות הציבור ובאיכות החיים בישראל"

היום אישרה הכנסת, פה אחד (12 בעד), בקריאה טרומית, את הצעת חוק "שיקום קרקעות מזוהמות", שיזמו דב וחברי הכנסת, אופיר פינס-פז (העבודה), משה גפני (יהדות התורה), מיכאל מלכיאור (מימד), דני יתום (העבודה).

הצעת החוק נועדה להציע הסדר משפטי מקיף אשר ייתן מענה מקיף לבעיית זיהום הקרקעות במדינת ישראל, למען הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור, החל באיתור וזיהוי הקרקעות המזוהמות, דרך קביעת סטנדרטים לשיקום והטלת האחריות על כך, וכלה באפשרות לסיוע במימון הפעולות הדרושות. 

דב: "זיהום הקרקעות בישראל חמור, מסוכן לבריאותנו, ומתדרדר באופן מתמיד. למרות ההיקף המבהיל של הבעיה, והמשמעויות שלה, כיום החקיקה הישראלית אינה מתייחסת באופן ישיר וכולל לבעיית זיהום הקרקע. זיהומי הקרקע מטופלים באופן עקיף וחלקי בלבד, על אף שהם גורמים לנזק סביבתי ובריאותי רחב היקף."

לפני כשנה וחצי התקבלה בקריאה טרומית הצעת חוק נוספת של ח"כ חנין בתחום זיהום הקרקעות, הצעה שדנה בהטלת חובה לבדיקת נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמים.