התקבל בקריאה טרומית: המדינה לא תתן מענקים למפעלים מזהמים

18.06.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

היום התקבלה בקריאה טרומית הצעת חוק של דב ושל ח"כ הרב מיכאל מלכיאור (עבודה מימ"ד) לפיה מענקים כספיים, המועברים למפעלים מתוקף חוק עידוד השקעות הון, לא יועברו למפעלים מזהמים. עוד קובעת ההצעה כי המפעלים ידרשו להפקיד התחייבות בכתב חתומה על כך שאין בתכנית, במפעל או בכל גורם אחר כדי לפגוע באיכות הסביבה.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי: "בשנים האחרונות אנו עדים לפגיעה הולכת וגוברת באיכות הסביבה על-ידי מפעלים. הסנקציות הקיימות בחוק אינן מספיקות ואינן מצליחות להרתיע בעלי מפעלים מזהמים" עוד נכתב בהצעת החוק כי "מוצע לקבוע סנקציה בדמות אי-מתן תקציבי עידוד ואף ביטול מענקים, אף לאחר אישורם, אם מפעל מסוים פוגע באיכות הסביבה".

דב: "הגיע הזמן להפסיק את השערוריה של תמיכה כספית של המדינה במפעלים המזהמים את הסביבה ופוגעים בבריאות. העברת הצעת החוק בכנסת היא ניצחון על אינטרסים כלכליים רבי עוצמה וחסרי בושה".

ח"כ מלכיאור: "הגיעה העת שהמדינה תפסיק לממן מכיסה את אלה המרעילים את אזרחיה. כנסת ישראל עשתה היום צעד חשוב להעלאת מחויבות המדינה לסביבה נקייה ומוגנת ממזהמים. זהו חוק מרתיע ואפקטיבי אשר יחייב את התעשיינים לשים דגש משמעותי על הגנת הסביבה ויאפשר לפעול ביתר קלות כנגד המזהמים".

להצעת החוק.

למאמרו של רן מלמד ב-ynet בנושא.

לדיוני המליאה בהצעת החוק.