חובת התקנת חסכמים במבני ציבור – התקבלה בטרומית

25.06.08 קטגוריית: ירוק

הצעת חוק המים (תיקון – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור, התשס"ח-2008, ביוזמת דב וחברי הכנסת יוחנן פלסנר (קדימה), גלעד ארדן (ליכוד), איתן כבל (עבודה), אסתרינה טרטמן (ישראל ביתנו), התקבלה בקריאה טרומית. ההצעה מחייבת התקנת חסכמים (אביזרים חוסכי מים) בכל המבנים המשמשים מבנים ציבוריים וזאת כדי לצמצם את הגירעון במשק המים הישראלי. 

דב: "הניסיון מלמד שרק חקיקה מחייבת תוביל לשינוי הדרוש בנושאים סביבתיים. אי אפשר להסכים להמשך השארת הנושא להחלטות ממשלתיות בלתי מחייבות. חיסכון במים הוא דרך המלך להתמודדות עם משבר המים הקשה. אפשר וצריך לעשות הרבה יותר בתחום זה. אני מקווה שבעתיד הקרוב תאשר הכנסת גם את החוק המחייב חיסכון באנרגיה במבני ציבור."

לקריאת הצעת החוק.