מהפכה באכיפה הסביבתית – התקבל חוק הגברת אכיפה סביבתית (סמכויות פקחים) של דב

03.06.08 קטגוריית: ירוק

על פי החוק, שיזם ח"כ חנין, פקחי הרשויות המקומיות יוסמכו לאכוף מגוון רחב של חוקים סביבתיים. הקנסות שייגבו בגין העבירות הסביבתיות יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות, בדומה להסדר הקיים היום בתחום החניה

הכנסת אישרה היום, יום הסביבה, בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים) אשר נידונה בועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת. מדובר בחוק מהפכני המשחרר את צוואר הבקבוק בנושאי אכיפת החוקים הסביבתיים.

כיום, בפועל, מרבית החוקים וההוראות הסביבתיים בישראל אינם נאכפים בגלל מחסור בכוח אדם מקצועי ובתקציבי אכיפה במשרד להגנת הסביבה. על פי החוק תוכלנה הרשויות המקומיות להכשיר פקחים שיקבלו סמכויות אכיפה במגוון גדול של חוקים סביבתיים. הקנסות שייגבו בגין העברות, יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות וכך תתומרצנה הרשויות להגביר את האכיפה בתחומים אלה.

דב: "זהו חוק חשוב ביותר הן משיקולים סביבתיים והן משיקולים חברתיים. החוק יוצר מנגנון כלכלי שמאפשר לרשויות המקומיות לאכוף חקיקה סביבתית, ויוצר בתחום הסביבה מנגנון דומה לזה הקיים היום בתחום החנייה. ההצעה צפויה להגביר מאוד את ההגנה על הסביבה ועל הבריאות של תושבי ישראל. היתרון הגדול של הצעת החוק הוא שכספי הקנסות, שיוטלו על גורמים מזהמים אשר עברו על חוקים סביבתיים, יועברו  לקופתן של אותן הרשויות המקומיות שתושביהן היו הנפגעים הישירים מהזיהומים הללו. הצעת החוק תחזק מאוד את השלטון המקומי בישראל, ובעיקר רשויות מקומיות חלשות אשר דווקא כנגדן, ובשטחי השיפוט שלהן, מתקיימת במקרים רבים עבריינות סביבתית ובריאותית גבוהה במיוחד".

ח"כ אופיר פינס-פז (עבודה), יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה: "החוק יביא להקמתה של "משטרה ירוקה" בכל עיר ועיר. אנחנו מהמרים על השלטון המקומי ומאמינים ביכולות האכיפה הסביבתית שלו. עכשיו הכדור במגרש של הרשויות המקומיות."

מתוך דו"ח מבקר המדינה האחרון (58ב') "המשרד להגנת הסביבה משקיע מאמצים ואמצעים רבים במערך האכיפה והגבייה, אך הישגי המשרד בכל הקשור לניהול תיקי חקיקה בזמן סביר ולגביית קנסות ירודים מאד כבר שנים אחדות. אי גביית קנסות הופכת את שרשרת הפעולות הנעשות במשטרה הירוקה, באגפים ובמחוזות של המשרד והלשכה המשפטית לפעולות סרק."

לקריאת החוק. (PDF)