אחרי שלוש שנים – "חוק אוויר נקי" התקבל בקריאה שניה ושלישית

22.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

בתום 3 שנות הכנה, הובא היום לאישור מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית "חוק אוויר נקי לישראל" – אחד החוקים הסביבתיים המשמעותיים והמקיפים שנחקקו עד כה בישראל.

דב: "אישורו של חוק אוויר נקי מהווה נקודת מפנה בהתייחסות לזיהום האוויר בישראל, אשר פוגע בבריאות ובאיכות החיים. לאורך הדרך נתקלנו לא פעם בהתנגדויות של בעלי אינטרסים צרים אך בסופו של דבר אנחנו מביאים חוק שישרת את האינטרס הרחב של הציבור".

החוק הינו פרי יוזמת "אדם טבע ודין", בשיתוף עם ח"כ עומרי שרון בכנסת הקודמת, מאי 2005. על הצעת החוק המקורית חתמו 47 חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית והיא עברה מאז למעלה מ-20 ישיבות הכנה ארוכות בוועדת הפנים בניצוחם של ח"כ אופיר פינס-פז ושל דב, תוך תיאום מול 11 משרדי ממשלה שונים. לצד "אדם, טבע ודין" נתמך החוק לאורך שלבי החקיקה גם על ידי מגמה ירוקה, החברה להגנת הטבע, וארגונים סביבתיים רבים נוספים.

נוסח החוק הסופי מורכב מ-97 סעיפים היוצרים, לראשונה בישראל, הסדרה כוללת של איכות האוויר תוך הידוק הטבעת סביב התעשייה המזהמת. במסגרת החוק, הממשלה מחויבת להכין וליישם תוכנית רב שנתית לצמצום זיהום האוויר בישראל, תוך הצבת יעדים ברורים, דרכים ולוחות זמנים להשגתם. יוקם מערך ניטור ארצי מקיף למדידת זיהום אוויר והנתונים יפורסמו לציבור באופן שוטף. יווצר מנגנון רישיונות פליטה לכל מפעל וגוף תעשייתי על פי הדירקטיבה האירופית תוך שיתוף הציבור. יוטלו קנסות ועונשי מאסר מחמירים למזהמים העוברים על החוק. גובה הקנסות ינוע בין 100 אלף ללמעלה מיליון שקל, ועונשי המאסר יגיעו עד שנתיים בכלא. ייסגרו מפעלים שלא יצייתו להוראות צמצום הזיהום. האכיפה הסביבתית תחוזק למען פיקוח ומניעת זיהום אוויר. ייקבעו סטנדרטים סביבתיים מגבילים לסוגי הרכבים והדלקים בהם יותר השימוש בכבישי ישראל.

לנוסח החוק.