המשטרה בשירות המתנחלים בדרום הר חברון – דיון ביוזמת דב בועדת חוקה

01.07.08 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דבריו של דב בדיון בועדת החוקה, חוק ומשפט, ביוזמתו בעניין אלימות מתנחלים בדרום הר חברון כנגד רועי צאן פלסטיניים. לפרוטוקול המלא.

למידע נוסף על אלימות מתנחלים באזור ראו את אתר בצלם המתעדכן מעת לעת.

דב חנין:

אני מודה על קיום הדיון הזה. אני חייב לומר שאנחנו לא עוסקים במקרה אחד ולא בשורה של מקרים, אלא אנחנו עוסקים בתופעה קבועה. אנחנו עוסקים באזור שהפך להיות אזור פורענות. אני רוצה לומר שהטענה שלי איננה רק לאותם אלה שמבצעים את מעשי הפוגרום והפורענות, בוודאי שיש לי טענה כלפיהם, אבל הטענה העיקרית שלי היא כלפי המשטרה וכלפי כוחות הביטחון שנמצאים בשטח. אני מאשים אתכם בכך שאתם נותנים לדברים האלה להתרחש, אתם לא עושים את מה שמוטל עליכם, אתם לא עושים את חובתכם. אני מסתכל פה על רשימת הפורענויות והפוגרומים שהתרחשו בשטחים בחצי השנה האחרונה, ואני לא רואה מולה רשימה מקבילה של אנשים שמועמדים לדין, של אנשים שמשלמים את המחיר על המעשים האלה ובהתנהגות הזו שלכם אתם מעבירים מסר. אתם מעבירים מסר שאומר אין דין ואין דיין, כל דאלים גבר, מי שרוצה לפרוע ולפגוע יוכל לפרוע ולפגוע, אף אחד בעצם לא יעסוק בעניין הזה, ואם יעסוק, אז העיסוק לא יבשיל לכתב אישום, אם יבשיל לכתב אישום, לא יבשיל לישיבה בבית סוהר. לכן נעשים פה מעשים שאני חייב לומר לך, אדוני היושב, שכשאני קורא אותם—

היו"ר מנחם בן ששון:

אגב, לא כולם ממחוז חברון.

דב חנין:

לא כולם ממחוז חברון, חלקם הגדול ממחוז חברון. אני קורא אותם ואני לא יכול אלא להזדעזע. אני רוצה לומר בעניין הזה עוד שני דברים. דבר ראשון הוא שכל הכבוד לארגונים האזרחיים שנמצאים בשטח, 'בצלם', האגודה לזכויות האזרח, אותם אלה שמצלמים ומתעדים לפחות.

היתה התבטאות מבישה של מפקד משטרת חברון, ביחס לארגונים ולפעילות שלהם במקום. מפקד המשטרה כנראה רואה במצלמה ובתיעוד את האויב הגדול ואני חושב שזה רק הוכחה לכך שהוא כנראה לא לגמרי מבין את התפקיד שלו.

ג'מאל זחאלקה:

יש מה להסתיר.

דב חנין:

לא לגמרי מבין את התפקיד שלו ואולי יאמר חברי, חבר הכנסת זחאלקה, מבין את התפקיד שלו יותר מדי טוב. אבל לא זה יכול להיות התפקיד של מפקד משטרה בחברה שרוצה לטעון שהיא חברה דמוקרטית וחברה שמכבדת זכויות אזרח. להיפך, מפקד משטרה, בחברה שרוצה להיות דמוקרטית ורוצה לטעון שהיא מכבדת זכויות אזרח, צריך לברך על התיעוד הזה ולהגיד 'כן, אני מבקש שתבואו, אני רוצה שתתעדו, אנא תעבירו לי את החומרים כדי שאני אוכל בעזרתם לחקור ולבדוק ולפעול' וכדומה.

אדוני היושב ראש, אני הייתי מציע לוועדה לבקש מהמשטרה הרלוונטית, תקרא לזה כך, אם זה משטרת חברון ואם זה משטרת המחוז, לתת לנו תשובה עניינית על כל אחד ואחד מהמקרים שהובאו פה בטבלה הזו מכיוון שכרגע לי אין תשובה ואני גם לא יודע אם יש, אולי יש, ואני מאוד אשמח שתהיינה תשובות ואולי נראה שבחלק מהדברים כן טיפלו, כן מצאו, כן חקרו, כן הענישו. טוב מאוד. אבל כל אחד מהמקרים האלה ראוי לתשובה בפני עצמו. ההצטברות של המקרים, אסור לה שתטשטש את החומרה שבכל מקרה ומקרה. תודה רבה.