הצעת חוק עידוד תחבורת אופניים התקבל בקריאה ראשונה

30.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

היום התקבלה בקריאה ראשונה הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים, התשס"ח 2008, פ/17 /3394, ביוזמת דב וחברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור (עבודה-מימד), גלעד ארדן (ליכוד), גדעון סער (ליכוד), אופיר פינס-פז (עבודה), רן כהן (מר"צ), זבולון אורלב (איחוד לאומי-מפד"ל), אורי אריאל (איחוד לאומי – מפד"ל), אלחנן גלזר (צדק לזקן), יצחק  גלנטי (גיל) ואורית נוקד (עבודה).

על פי הצעת החוק:

  • יסללו שבילי אופניים כחלק אינטגראלי מתוכניות המתאר של הערים בישראל
  • יוטל על הערים לפתח שבילי אופניים בתחומן
  • תותר העלאת אופניים לרכבת ולאוטובוסים ללא תשלום נוסף
  • תחוקק חובה להתקנת מתקנים לחניית אופניים במבני ציבור, קניונים
  • יוענקו תמריצים כלכליים לעידוד הרכיבה למקומות העבודה

דב: "משמעות אישור החוק בכנסת היום שאי אפשר לעצור את מהפכת האופניים בישראל. אני מקווה שהשלמתו המהירה של החוק לקריאה שנייה ושלישית תקדם את ישראל לשורה הראשונה של המדינות הסביבתיות בתחום התחבורתי. יש מקום לתת עדיפות לרוכבי אופניים על פני הרכב הפרטי גם בהיבטים של בטיחות וגם בתמריצים כלכליים. חיוני לשלב אופניים עם תחבורה ציבורית בינעירונית ולעודד הגברה של שימוש באופניים בכל האוכלוסיות."

הצעת החוק היא פרי יוזמתה של עמותת ישראל בשביל אופניים והיו שותפים לקידומה עמותות אדם, טבע ודין, מגמה ירוקה, חיים וסביבה – ארגון הגג של הארגונים הירוקים בישראל, החברה להגנת הטבע ושתי"ל.

להצעת החוק.