התקבל בטרומית – רשות המסים תפסיק להשתמש בביטויים פוגעניים כלפי בעלי מוגבלויות

23.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב: צריך לנקות את ספר החוקים מן הבושה הזו

היום התקבלה בקריאה טרומית הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (תיקון – אנשים עם מוגבלויות), התשס"ח-2008, פ' 3346 של ח"כ דב חנין (חד"ש).

פקודת מס הכנסה מעניקה זכויות שונות לבני משפחה של אנשים עם מוגבלות. ואולם, בנוסח המיושן של החוק נדרשים בני המשפחה לעשות שימוש במלים פוגעניות כלפי בן המשפחה בעל המוגבלות כדוגמת "בלתי שפויים בדעתם", או "מפגר".

הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת מס ההכנסה כך שביטויים מיושנים ופוגעניים אלה יוחלפו בביטויים מדויקים, ענייניים ושוויוניים יותר.

ח"כ דב חנין (חד"ש), יו"ר עמית של השדולה לזכויות האדם: "מדובר בתיקון קטן ונקודתי אבל בעל משמעות עבור אזרחים רבים במדינה. המינוח הקיים פוגע בכבודם של אנשים באופן מיותר וסר טעם, ויש לנקות את ספר החוקים הישראלי מהבושה הזו. בכוונתי לפעול בהמשך קידום החוק כדי להסיר את המונחים הפוגעניים מספר החוקים שלנו. כמובן, שינויי הכינויים אינו יכול לבוא במקום הדבר החשוב והמרכזי והוא שיפור מצב זכויותיהם של בעלי המוגבלות בישראל וההגנה עליהם".

לקריאת הצעת החוק.