התקבל בקריאה טרומית: המדינה תחויב לחסוך אנרגיה

16.07.08 קטגוריית: ירוק

דב: "נוכח משבר הנפט ומשבר האקלים דרוש מהלך אמיץ לשימור אנרגיה"

הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית (24 בעד, 0 נגד) הצעת חוק מקיפה העוסקת בחיסכון באנרגיה במוסדות ובמבנים ציבוריים: הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ח-2008, פ/ 17 /3328 ביוזמת דב, ח"כ מיכאל מלכיאור (עבודה מימד), ח"כ רן כהן (מרצ) וח"כ אסתרינה טרטמן (ישראל בתינו).

ההצעה מכוננת מנגנון להפחתת צריכת האנרגיה במוסדות הציבור. בהצעה נקבע כי תיערך בכל מוסד בדיקה של תמונת הצריכה הנכחית, ולפיה תיקבע תכנית מוגדרת להפחתה בצריכה. ההצעה קובעת שיעורים מדויקים להפחתה הצריכה הזו, שיעורים שינתנו לשינוי הדרגתי בהמשך.

בנוסף כוללת הצעת החוק שורה של אמצעים לחיסכון באנרגיה: התקנת נורות חסכוניות במהלך שנתיים, הגבלת וסת החום של ציוד המיזוג, כיבוי ציוד המחשוב בסוף שעות הפעילות של המוסד, התקנת בידוד תרמי הולם במבנים, החלפה הדרגתית של ציוד חשמלי מיושן בציוד חסכני באנרגיה ועוד.

לשם ביצוע החוק, ימונה בכל מוסד בעל תפקיד שיהיה אחראי לפיקוח על יישום החוק.

מלבד החיסכון הישיר באנרגיה, יישום החוק צפוי להביא גם לשיפור ניכר ברמת המודעות בשירות הציבורי בפרט, ובישראל בכלל, לדחיפות ההתמודדות עם משבר האנרגיה ומשבר האקלים העולמיים.

דב: "הגיע הזמן למהלך אמיתי של חיסכון באנרגיה בישראל. המגזר הציבורי חייב לקחת תפקיד מוביל בתחום זה – גם בגלל משקלו במשק ובצריכת האנרגיה, וגם בגלל יכולתו להתוות דרך למגזרים נוספים במשק. נוכח העלייה התלולה במחירי הנפט, מצד אחד, ומשבר האקלים המחריף, מצד שני, ישראל מחויבת לפעולה נחושה ומהירה בתחום זה, שבמרכזה התייעלות בצריכת האנרגיה.

בשתי הסוגיות הללו השאלה המרכזית איננה מה חלקה של ישראל בבעיה אל מה יכול להיות חלקנו בפתרון. מעבר למדיניות כוללת של חיסכון באנרגיה הוא אינטרס ישראלי מובהק".

הצעת החוק נתמכה ע"י ארגוני הסביבה המרכזיים העוסקים בתחום: מגמה ירוקה – סטודנטים למען הסביבה, הפורום הישראלי לאנרגיה, חיים וסביבה, החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, שתי"ל וגרינפיס.

להצעת החוק.