התקבל בקריאה ראשונה – עיגון זכותם של בני נוער שהואשמו בפלילים להליכי גישור ושיקום חליפיים במקום הליך פלילי רגיל

22.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה (7 בעד, אין מתנגדים) את הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון- הזכות להליכים חילופיים), פ' 1353, של דב ושל ח"כ וזבולון אורלב (המפד"ל). הצעת החוק נתמכת על ידי האגודה הבינלאומית לזכויות הילד.

הצעת החוק נועדה לעגן לראשונה בחוק הישראלי את מקומם של ההליכים החלופיים בטיפול בעבריינות בני נוער. הליכים חלופיים כוללים מסגרות של טיפול ושיקום בני הנוער העבריינים מחוץ לכותלי בית המשפט והמערכת הפלילית הרגילה. ההליכים מתבססים על נכונות הקטין ליטול אחריות על מעשיו, ולהשתלב בתהליך שיקומי, לעתים קרובות תוך הפגשת העבריין עם קורבנותיו. הניסיון המצטבר בארץ ובעולם מראה כי ההליכים החלופיים ועקרון "הצדק המאחה" שמשתקף בהם מבטיחים שיעורי שיקום גבוהים בהרבה ממערכות התביעה והכליאה הרגילות. דרכם לומדים בני הנוער להבין את המשמעות המזיקה של מעשיהם, לוקחים עליה אחריות ומפנימים את הנזק שהיא גורמת להם ולסביבתם. לפי הצעת החוק, יוצע לבני נוער שיואשמו בעבירות שאינן עבירות מין ושהעונש עליהן אינו עולה על חמש שנים הליך חלופי של גישור ושיקום.

הצעת החוק מתבססת על המלצות דו"ח רוטלוי משנת 2003, ובמידה רבה משקפת את המציאות הנוהגת במחוזות תביעה רבים בארץ, ואת עמדת משרד המשפטים. חשיבות הצעת החוק היא בהסדרת מקומם של ההליכים החלופיים גם בחקיקה הראשית עצמה.

דב: "זהו חוק שמעל לכל יש בו אמירה מוסרית וערכית. אפשר אמנם להתייחס בברזל מלובן לפשיעת נוער, אך הוא משאיר כוויות. הגיע הזמן שנאמץ שיטות מתקדמות יותר, שיטות שהוכיחו הצלחה ויעילות רבה. לצד היעילות השיקומית, ההליכים החילופיים חוסכים אלפי שקלים בכל תיק, ומשחררים את בתי המשפט מאלפי תיקים בכל שנה. כך ניתנת לבתי המשפט הזדמנות לטפל ביעילות בתיקים האחרים."

להצעת החוק כפי שהתקבלה בקריאה טרומית.