התקבל בקריאה ראשונה – רישוי קבלני שירותים

28.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב: "היום צעדנו צעד נוסף בדרך לחיסול מכת המדינה של עבדות עובדי הקבלן בישראל"

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5) (רישוי קבלני שירותים), של דב ושל חברי הכנסת יוסי ביילין (מרצ), דוד טל (קדימה),  וח"כים נוספים, התקבלה הערב בקריאה ראשונה (42 בעד, 37 נגד) למרות התנגדות הממשלה *** הצעת החוק מציעה להרחיב את כללי הרישוי הנהוגים היום מתוקף חוק חברות כוח האדם גם על קבלני שירותים בתחומי השמירה, הניקיון, ההסעדה ועוד.

דב: "חייבים לסגור את הפרצה שאיפשרה לקבלני כוח האדם להתחמק מהוראות החוק באמצעות הגדרתם מחדש כקבלני שירותים. הצעת החוק מבטיחה לעובדי קבלני השירותים הגנה טובה בהרבה מהמציאות הפרועה הקיימת כיום. הצעת החוק הזו היא חלק משורת יוזמות חקיקה בכנסת הנוכחית שתכליתן חיסול מכת המדינה של עבדות עובדי הקבלן בישראל."

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, שהתקבל ב-1996 יצר הגנות חשובות על עובדים שהיו מועסקים דרך חברות כוח אדם. אלא שבעקבות חקיקת החוק חל שינוי עמוק בשוק התעסוקה ורוב העובדים, שהיו מועסקים בעבר באמצעות קבלני כוח אדם, מועסקים כיום דרך קבלני שירותים אשר הוראות החוק אינן חלות עליהם (שירותי שמירה, ניקיון, גינון, הוראה ועוד). ברוב המקרים מדובר בדרך לחסוך עלויות עבור מקבל השירות תוך ניצול העובדים על ידי קבלני השירותים. קבלני השירותים אינם מחויבים ברישיון, ואין כל חובות ייחודיות החלות עליהם, למרות היותם מעסיקים של עובדים רבים.
הצעת החוק של דב ושל חברי הכנסת ביילין וטל נועדה למנוע תופעה חמורה ורווחת של חברות אשר מעסיקות עובדים במשך תקופות קצרות ומתפרקות מיד לאחר מכן, מבלי שהעבירו את מלוא השכר לעובדים. במקרים רבים של העלמות החברות הארעיות האלה, נותרים העובדים ללא כתובת לתביעת זכויותיהם.

החלת כללי הרישוי של קבלני כוח אדם על קבלני שירותים תחייב את קבלני השירותים ברישום ובהפקדת ערובה. חובת הרישום תאפשר למנוע רישומן של חברות, שבעליהן הקימו חברות בעבר ולא שילמו לעובדיהן. כמו כן תבטיח הערובה כי באם חברת השירותים תיסגר, יהיה מקור לתשלום שכרם של העובדים.

לנוסח הצעת החוק.