חוק איסור נהיגה בחוף הים התקבל היום בקריאה ראשונה (9 בעד, 0 נגד)

30.07.08 קטגוריית: ירוק, שלום ודמוקרטיה

דב: "חייבים להפסיק את השתוללות הנהיגה הפראית בחופי הים – חייבים להחזיר את החוף לרוחצים"
 
היום אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, ביוזמת דב וח"כ הרב מיכאל מלכיאור (עבודה-מימד). הצעת החוק כוללת שורה של תיקונים בחוק איסור הנהיגה בחופים, תיקונים אשר חותרים לייעל את האכיפה וההרתעה של החוק, בין היתר, באמצעות החמרת הענישה, הגדרה ברורה של התחומים האסורים בנהיגה, הטלת חובת סימון התחום המוגן, קביעת האפשרות להטיל קנס על בעל הרכב לפי מספר הרישוי של הרכב ועוד.

תכלית הצעת החוק להגן על הרוחצים בחוף הים, מחד, ומאידך להגן על ערכי נוף וטבע ולהגן על בעלי החיים האופייניים בחופי הים. 

דב: "חייבים להפסיק את השתוללות הנהיגה הפראית בחופי הים. החוק שעבר היום קריאה ראשונה מחמיר בענישת הנוהגים בחוף ומייצר מנגנונים נכונים יותר של אכיפה. חופי הים צריכים להישאר בידיו של הציבור הרחב: לנופשים, לשחיינים ולמבקשי השקט והשלווה, ואסור להפכם לאתרים של סיכונים מיותרים." 

להצעת החוק.