ח"כ ברכה ודב נואמים לטובת פירוק רשויות מקומיות שאוחדו בכפיה לפני מספר שנים

29.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

ביום זה נדונו שלוש הצעות חוק שחתרו לביטול איחודים כפויים של רשויות מקומיות: בדאלית אל כרמל וכעוספיא, בבאקה אלע'רביה וג'ת, ובמג'ד אל כרום ודיר אל אסד). ההצעות הועלו למחרת בהצבעה בקריאה ראשונה והתקבלו.

היו"ר קולט אביטל:

נחזור לנושאים יותר רציניים. יש שלוש הצעות חוק לביטול איחוד הרשויות: הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות דאלית אל-כרמל ועוספיא והוראת שעה), הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות באקה אל-ע'רביה וג'ת והוראת שעה) והצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד-אל-כרום, דיר אל-אסד ובענה). את שלוש הצעות החוק יציג חבר הכנסת מוחמד ברכה. בבקשה.

קריאה:

זה דיון משולב.

היו"ר קולט אביטל:

כן. זה דיון משולב. בינתיים יש לי שלושה דוברים.

מוחמד ברכה (חד"ש):

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה לברך את כל היוזמים מכל הסיעות, שיזמו את שלוש הצעות החוק, ונפל בחלקי – בזכותה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שביקשה שאני אציג את העניין, וגם חברת הכנסת נאדיה חילו, גם חבר הכנסת אזולאי, גם חברים מסיעות מרצ – זהבה, ומרע"ם-תע"ל ומבל"ד – שאני אציג את העניין, שהוא הנושא המדובר ביותר בימים האחרונים, לא רק בקרב הציבור הערבי אלא בתוך הכנסת, ולו בגלל הסיבה הפשוטה שאותה הצעת חוק שעברה בקריאה הטרומית ברוב של קרוב ל-68 חברי הכנסת מול אחד, שזה היה שר הפנים, נתקלת בלהטוטים מאוד מוזרים ומאוד לא מכובדים כדי לעכב את המשך החקיקה. במיוחד שהכנסת יוצאת לפגרה מחר עד 27 באוקטובר, הבחירות המוניציפליות יתקיימו ב-11 בנובמבר, וזאת אומרת שיש מי שבונה על לגלגל את הדברים בתוך סחבת ביורוקרטית, ואז להעמיד את התושבים בשבעת הכפרים – עוספיא ודאלית אל-כרמל, גם באקה וג'ת וגם מג'ד-אל-כרום, בענה ודיר-אל-אסד – בפני עובדה מוגמרת. כאילו האיחוד הזה – שאני לא קורא לו איחוד אלא יותר מיזוג, מיזוג כפוי – ואז הם יצטרכו ללכת לבחירות, בזמן שהכנסת כמעט מאוחדת מקיר לקיר בצורך לביטול האיחודים האלה.

בזמן האיחודים אמרו שזה ישפר את המצב הפיננסי והתקציבי של הרשויות, ישפר את השירותים, יחסוך תקציבים, ומה שהתגלה מול עינינו במשך השנים – מאז הוחלט על המיזוג הזה בימיו של שר הפנים דאז, פורז – זה שקודם כול הגירעונות הלכו ותפחו בצורה מסוכנת מאוד לקיומה של הרשות המקומית; רמת השירותים נפלה בצורה דרמטית בשני מקומות – בשתי עיריות מאלה יש ועדות קרואות, שגם כן לא מצליחות להרים את העניין ולהציל את העניין. והדבר החמור מכול הוא שהתושבים בשבעת הכפרים אינם מרוצים ואינם מקבלים את המיזוג הזה. ואף אחד לא שאל את דעתם, אף אחד לא טרח לשאול את דעתם, כאילו הם כלים במשחק שחמט, ומישהו כאן, בשולחן הממשלה, מזיז אותם על-פי רצונותיו. ובאו אנשים, ובאו תושבים משבעת הכפרים, ואמרו: עד כאן, לא. והיו הפגנות והיו עצרות ועצומות, ואנשים באו לכאן, ובשבועות האחרונים כל הכנסת הכירה מקרוב את האנשים הפעילים שבאים מכל היישובים האלה ואומרים לחברי הכנסת: מספיק, עד כאן.

הכנסת יכלה לכבד את רצון הרוב המוחלט כאן – נשיאות הכנסת – ולכבד את רצונם של התושבים בשבעת הכפרים. אבל במקום זאת, הם הלכו לכיוון של סחבת. למה לא הובא הנושא הזה ביום רביעי שעבר לקריאה ראשונה ולהצבעה? אז אמרו שלא הספיקו להדפיס את הניירות ולהניח על שולחן הכנסת. למה זה לא הובא אתמול – היות שהצעת החוק היא הצעת חוק תקציבית, ואפשר היה, בשעת שיא של עבודת הכנסת, להביא את זה להצבעה ולדיון. למה היום זה הונח בסוף סדר-היום? כדי שלא תהיה אפשרות לחשוב על העלאת הנושא להצבעה, משום שזו הצעת חוק תקציבית וצריך לגייס 51 חברי הכנסת, וכמובן, בשעות האלה אין 51 חברי כנסת, לא רק בכנסת עצמה, אלא בכל ירושלים.

שכיב מוראד שנאן (העבודה-מימד):

אם היו – – –

מוחמד ברכה (חד"ש):

היינו עושים את המאמץ. היינו עושים את המאמץ, אבל לא ייתכן, עם כל הכבוד לשר הפנים, שרצונו יהיה מעל לרצונה של הכנסת, מעל לרצונם של התושבים הנוגעים בעניין ומעל לנוהל התקין שקיים בכנסת כבר שנים. ובכל זאת, זה מובא עכשיו לדיון, אבל לא להצבעה. ונראה שזה יובא להצבעה מחר, אני מקווה שבהקדם, שזה יהיה סמוך לשעה 11:00, מועד תחילת הדיונים בכנסת, כדי לאפשר אותו מרווח זמן מינימלי וכמעט בלתי אפשרי, לפחות שהכנסת תאשר את הוראת השעה בשלושת החוקים, הוראה שמדברת על דחיית הבחירות בשלושה חודשים, כדי לאפשר לכנסת לסיים את הליך החקיקה. שלא ייווצר מצב שאנחנו נחזור ב-27 באוקטובר לכאן – והבחירות אמורות להתקיים 12–13 ימים לאחר מכן, ואנחנו נטפל בפירוק המיזוגים לבחירות שאמורות להיות בעוד 12 יום, אחרי שכבר יש מועמדים, אחרי שיש כבר קריאות להחרמת הבחירות – ואני אומר לכם: בכל שבעת היישובים, אם המצב יהיה כפי שהוא, המגמה המסתמנת היא ללכת להחרמת הבחירות בצורה טוטלית על-ידי כל התושבים. לא על-ידי כולם – על-ידי יותר מ-90%. אז מה הכנסת הרוויחה בסחבת? מה – לעשות את כל המהלך של ההתכוננות לבחירות, כל ההוצאות והתקצוב של בחירות בלי שיהיו בחירות, בלי שאנשים ישתתפו ובלי לאפשר לכנסת למלא את ייעודה ואת תפקידה כדי להכריע בסוגיה הזאת?

לכן, על אף כל האמור, אני חוזר ואומר שלאחר ההצבעה מחר על הצעות החוק לפירוק המיזוגים בבאקה ובג'ת, בעוספיא ובדאלית אל-כרמל, בדיר-אל-אסד ובבענה ובמג'ד-אל-כרום, אני מבקש שנשיאות הכנסת ויושבת-ראש הכנסת וראשי הוועדות, במיוחד ועדת הפנים וועדת הכנסת, יסירו את כל המכשולים האפשריים מבחינה פרוצדורלית, על מנת שזה יובא כבר מחר לאישור בקריאה שנייה ושלישית, לפחות הנושא של הוראת שעה, גברתי היושבת-ראש.

אני חושב שזה אפשרי. יש תהליך מסוים, הוא דחוס, הוא דחוק, אבל אפשר לעשות אותו כבר מחר, הכנסת תיתן איתות לתושבים שהיא קשובה לרצונותיהם, הכנסת תיתן איתות שהיא קשובה גם למצוקות של הרשויות במקומות אלה והיא גם קשובה לצורך בשיפור השירותים שהם בתחתית הרמה. 

זה אפשרי, ואני מבקש מכל חברי הכנסת שיירתמו למשימה הזאת, ואין שום סיבה שזה לא יהיה כך. אגב, אתמול, אחרי שנודע שלא מביאים את הנושא הזה לדיון, התחילו תופעות של מרירות ושל הפגנות בעוספיא. אני לא חושב שהכנסת צריכה לבחון את כושר הסבלנות של התושבים, לאלץ אותם לצאת לרחובות בעניין שהיא כמעט מאוחדת סביב צדקתו, שיתחילו חסימות כבישים בכביש עכו-צפת, בכרמל או בכל מקום אחר.

לו עבר הנושא בקריאה הטרומית ברוב זעום או דחוק של 55 מול 50 אפילו, 55 מול 54, היינו אומרים שהממשלה רוצה לבנות על אי-אלו סתירות ועל אי-אלו גישות על מנת להשיג רוב – או שר הפנים במיוחד. אבל רבותי, 68 חברי הכנסת הצביעו בעד פירוק המיזוגים האלה ורק שר הפנים, לבדו, הצביע נגד. יש אפשרות בפני הכנסת לתקן מחר את המעוות הזה וללכת לקראת התושבים. אני אומר שזה אפשרי, ואף אחד לא יסתתר מאחורי הפרוצדורה או כל מיני טכניקות של עיכובים מלאכותיים בדרך לחקיקת החוק בקריאה ראשונה והוראת השעה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה.

היו"ר קולט אביטל:

תודה. אני מודה לך. אני מזכירה לצופים בבית שמדובר בשלושה חוקים – חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דאלית אל-כרמל ועוספיא). החוק השני נוגע לבאקה אל-ע'רביה ולג'ת והחוק השלישי למג'ד-אל-כרום, דיר-אל-אסד ובענה.

אנחנו עוברים לדיון. ראשון המתדיינים – חבר הכנסת דב חנין, ואחריו – חבר הכנסת שכיב שנאן.

זהבה גלאון (מרצ):

חבר הכנסת ברכה ייצג אותי.

היו"ר קולט אביטל:

תודה.

דב חנין (חד"ש):

גברתי היושבת-ראש, עמיתי חברי הכנסת, תודה לחבר הכנסת שנאן, אני רוצה להיות מאוד קצר, כי אין לי הרבה מה להוסיף על דבריו של חברי חבר הכנסת ברכה, שהציג גם את הנושא וגם את המצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו. רציתי לומר רק מלה של הערכה לתושבים בדאלית אל-כרמל ובעוספיא, בבאקה אל-ע'רביה ובג'ת, במג'ד-אל-כרום, דיר-אל-אסד ובענה. התושבים ביישובים האלה, שלוחמים ונאבקים על הזכות הדמוקרטית שלהם לחיות ברשות מקומית שהם בוחרים והם מנהלים. זכות אלמנטרית, זכות בסיסית, שבאופן כוחני נלקחה מהם. איחדו אותם בניגוד לרצונם ובעצם מנהלים אותם כאילו הם נתינים ולא כאילו הם אזרחים שיש להם זכויות ויש להם מעמד.

אני חושב שמהפרשה הזאת צריך ללמוד לקח. הלקח הוא שאי-אפשר לאחד בכוח יישובים שאינם רוצים להתאחד. אי-אפשר בכוח לכופף אזרחים. בסופו של דבר אנשים מתארגנים, אנשים מתעוררים, אנשים נאבקים, והקול הזה מגיע בסוף גם לכנסת. ואפילו הכנסת נענית לקול הזה ועושה את השינוי. אני מקווה שנעשה את זה מחר. תודה רבה.