כנס הקיץ של הכנסת: 11 שבועות של מהפכה בחקיקה הסביבתית

30.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, כללי

דוח סיכום פעילות – יולי 2008

במהלך כנס הקיץ הקצר נכנסו לספר החוקים מספר חוקים שקידם דב, חוקים היוצרים יחדיו מהפכה בחקיקה הסביבתית.

חוק האכיפה הסביבתית הקנה סמכויות אכיפה של חוקים סביבתיים גם לפקחים של הרשויות המקומיות, והבטיח כי הכספים מאותם דו"חות יועברו לקופות העיריות במקום לקופת המדינה. זהו תמריץ כלכלי יעיל מאוד עבור הרשויות המקומיות לבצע אכיפה יעילה בתחום. 

אישורו בקריאה שניה ושלישית של חוק אוויר נקי הביא לסיומה עבודה מאומצת שהובילו ח"כ חנין ויו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ אופיר פינס פז (העבודה). מדובר בחוק מקיף ביותר שיאפשר התמודדות אמיתית עם זיהום האוויר הקשה הקיים האזורים רבים בארץ.

חוק המזהם משלם, הצפוי להתקבל ביום ג' הקרוב בקריאה שנייה ושלישית, כולל מנגנונים מתקדמים של ענישה כלכלית – מינהלית ופלילית – נגד מזהמים. זהו חוק רוחבי המעדכן ומתקן את כלל החוקים הסביבתיים בישראל. החוק מחמיר את הענישה על גורמים המזהמים ללא רישיון וקובע מנגנון גבייה גם מגורמים המזהמים בהתאם לחוק. מנגנון זה אמור לתמרץ מפעלים לעבור לטכנולוגיות נקיות יותר.

כמו כן, חלה בכנס הקיץ התקדמות גם בקידומן של הצעות חוק סביבתיות חשובות נוספות (התייעלות אנרגיה במבני ציבור, הגברת אכיפה כלפי מזהמי מקורות מים ועוד).

לצד החקיקה הסביבתית-חברתית, חלה התקדמות משמעותית גם בחקיקה החברתית שקידם ח"כ חנין ובעיקר בהצעת החוק למניעת הפרטת טיפות החלב, בהסדרת זכותם של קטינים להליכים משפטיים חלופיים להליך הפלילי, בהגנה על הקרן לילדים ונוער בסיכון ועוד.

בקישור למטה – דו"ח המסכם את החקיקה בה היה מעורב דב בכנס האחרון. בדו"ח מפורטת גם פעילותו של דב כיו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית, לצדו של חה"כ הרב מיכאל מלכיאור (עבודה-מימד).

לדוח הסיכום (word – 180kb).