דב מקדם את הצעת חוק זכויות העיוור

16.07.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום העלה דב בפני מליאת הכנסת את הצעת חוק זכויות העיוור.

מתוך דבריו במליאה:

"אני מתכבד להביא לפני הכנסת את הצעת חוק זכויות העיוור, שיש לי הכבוד להיות היוזם שלה, יחד עם חברת הכנסת נאדיה חילו. הצטרפו אלינו חברי כנסת רבים וטובים. זאת הצעת חוק, עמיתי חברי הכנסת, שראוי לחוקק, ראוי לחוקק אותה מהר, היא חשובה, היא צודקת, היא הגיונית, ומצער שחוק כזה עד היום לא היה קיים בספר החוקים שלנו.

עמיתי חברי הכנסת, העיוורים הם ציבור פגוע. לא קל להיות עיוור בחברה שלנו, והחברה חייבת לעשות הכול כדי להקל, אפילו מעט, על אנשים שהם עיוורים.

למרות זאת, מצב העיוורים בחברה שלנו קשה מאוד. בנושאים שונים העיוורים מקופחים בהשוואה לקבוצות אחרות של נכים ונפגעים, ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מציעים מערכת שלמה של תיקונים, שייתנו לציבור העיוורים זכויות בסיסיות, המינימום שחברה יכולה לתת."

לבקשת הממשלה נדחתה ההצבעה על הצעת החוק כדי לאפשר הידברות בין דב לבין הממשלה בעניין זכויות העיוורים בישראל.

להלן נייר עמדה המסביר את הצעת החוק, שהופץ לקראת הבאתה לדיון בכנסת:

הצעת חוק זכויות העיוור, פ' 3088/17
נייר עמדה

על-פי נתוני משרד הרווחה, בראשית שנת 2007 היו בישראל 26,630 עיוורים הזכאים לתעודת עיוור. בכל שנה מתווספים על אוכלוסיית העיוורים 1,800–2,000 זכאים חדשים, מרביתם מעל גיל 65. מרבית הזכאים לתעודת עיוור סובלים מלקות ראייה בדרגות שונות, ומיעוטם סובלים מעיוורון מוחלט. לצד אוכלוסייה זו, יש מספר רב של אנשים עם לקות ראייה בדרגות שונות. על-פי הערכות, מספר לקויי הראייה שאינם מוגדרים עיוורים כפול ממספר העיוורים בעלי תעודת עיוור – כלומר כ-50,000 איש נוספים.

העיוורים בישראל מקבלים סיוע מכמה גורמים ממשלתיים, בעיקר מהשירות לעיוור במשרד הרווחה, מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד החינוך. עם זאת, התמונה שהצטיירה בלשכתנו מפניות ציבור ומפניותיהם של ארגונים העוסקים בזכויות עיוורים, הייתה כי בקרב אוכלוסיית העיוורים ומוגבלי הראיה בישראל שוררת מצוקה סוציאלית קשה ביותר, עוני עמוק, והיעדר יכולת לקיים חיים תקינים.

לאחר איסוף נתונים מעמיק, הניחו לפני כשנה ח"כ דב חנין (חד"ש) ונאדיה חילו (העבודה) הצעת חוק המציעה שורה של תיקונים במעמדם של העיוורים בישראל:

· גמלת ניידות גם לעיוורים – כיום זכאים לגמלת ניידות (גמלה מטעם הביטוח הלאומי) רק בעלי מוגבלויות תנועה פיזיות הפגועים ברגליהם. הצעת החוק מציעה להעניק גמלה זו גם לעיוורים היות שגם להם עלויות כבדות בהתניידות.

· דמי ליווי לעיוורים – החוק כיום מתנה את גובה דמי הליווי במצבו התעסוקתי של העיוור, וזאת על מנת לתמרץ עיוורים לצאת לעבודה. בפועל, מדובר במצב שפוגע בעיוורים שאינם עובדים, לרבות אלה המחפשים עבודה. הצעת החוק מציעה לנתק את הקשר בין המצב התעסוקתי לגובה דמי הליווי, ולהתיר גם לעיוורים מובטלים וחסרי יכולת לעבוד, את האפשרות להתנייד באופן חופשי ולקיים חיים מלאים.

· דמי כניסה למופעים, לגנים לאומיים ולשמורות טבע – בחייהם החברתיים והתרבותיים, נזקקים מרבית העיוורים לליוויים ולעזרתם של אחרים. לפיכך, מוצע להעניק לעיוור ולאדם המתלווה אליו לשם מתן עזרה הנחה בשיעור של 75% בכניסה לקולנוע, לתיאטרון ובכניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע.

· תדפיסי בנק – הצעת החוק מציעה לחייב בנקים להנפיק תדפיסים חודשיים המודפסים בכתב ברייל לפי בקשת לקוח עיוור; תדפיס זה יהיה פטור מתשלום.

· עדיפות בקבלה לבתי אבות ממשלתיים – קשישים עיוורים רבים מתקשים להתקבל לבתי אבות פרטיים בגלל העלויות הנוספות הכרוכות בטיפול בקשישים אלה ובגלל דעות קדומות בנוגע אליהם. אשר על כן, מוצע בהצעת החוק כי עיוור יהיה זכאי לעדיפות בקבלה בשיכון בבית אבות שבבעלות המדינה.

· תיקון חוק מס ערך מוסף –  עיוורים רבים נעזרים באביזרים מיוחדים לצורך מטלות בסיסיות ותפקוד היום-יום כך למשל: פקסימיליה, רדיו טייפ, מכונת ברייל וקורא אופטי. לפיכך מוצע כי עיוור יהיה זכאי להחזר מס ששילם בגין טובין מסוג זה.

מדובר בשורת תיקונים ראשונית המטפלת בכמה פערי חקיקה מרכזיים. רשימת התיקונים הזו תובא לאישור הכנסת ב-16 ביולי במטרה לפתוח בתהליך מעמיק של קידום מעמד העיוורים בישראל ופתרון מצוקותיהם הקשות.
נודה על כל עזרה בקידום הנושא בשבועות הקרובים.

להצעת החוק.

למידע נוסף על מצבם של העיוורים בישראל ניתן לפנות לדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אשר חובר לבקשת דב.