דב: לשקול מחדש התחנה הפחמית הנוספת באשקלון

05.10.08 קטגוריית: ירוק

דב השתתף היום בסיור של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לתחנת הכוח רוטנברג באשקלון. בעקבות הסיור קרא דב לממשלת ישראל ולחברת החשמל לשקול מחדש את הקמתה של תחנת כוח פחמית נוספת ליד העיר אשקלון (פרויקט D): "כאשר העולם כולו  מתחיל התמודדות אמיתית עם משבר האקלים ופליטת גזי החממה זוהי שגיאה גדולה להתחיל להקים אצלנו תחנת כוח פחמית נוספת. התחנה הפחמית גם מעוררת חששות רציניים בתחום הבריאות. לפני שאנחנו נחפזים להקים תחנת כוח פחמית נוספת ראוי שנתחיל צעדים של חיסכון באנרגיה. למאה ה-21 לא מתאימה מדיניות שמסתפקת בתחזית הביקושים ובהספקתם. חייבים לנהל את הביקושים ולחסוך באנרגיה. כך עושים בעולם וכך ראוי לעשות גם אצלנו. אני מצטער שהממשלה ממשיכה לגרור רגלים בתחום חיוני זה. מעבר לכך מחדל ההזנחה של האנרגיה המתחדשת צועק לשמיים. אנחנו רחוקים מלמצות את היכולות הישראליות בניצול אנרגיות שמש ורוח."

דב אמר שהביקור הוא חלק מדיאלוג נמשך עם חברת החשמל, דיאלוג שגם כאשר יש ויכוחים חשוב לנהל אותו באופן רציני. דב הביע תקווה שמקבלי ההחלטות ישקלו מחדש את ההחלטה "בטרם נעלה על מסלול מוטעה", כדבריו.