דב: מדינת ישראל מפסידה מאות מיליוני ש"ח בגלל היעדר אכיפת החוק כנגד מזהמי ים

19.10.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב קרא לשר להגנת הסביבה להשתמש במנגנוני החוק, ולגבות היטלי הזרמה לים מהתעשייה המזרימה לים שפכים באישור.

בעקבות "דו"ח מצב הים 2008" של עמותת "צלול" פנה דב לשר להגנת הסביבה בבקשה לפעול לגביית "היטל הזרמה" מהמפעלים המקבלים אישור הזרמה לים מהוועדה הבין משרדית למתן היתרי הזרמה לים.

על-פי הדו"ח, המדינה אינה מיישמת את סעיף 9 א' לחוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, הקובע גביית "היטל הזרמה". מדובר במנגנון שמטרתו לעודד את התעשייה לעבור לשימוש בטכנולוגיות לטיהור שפכים ולצמצום השימוש במים שפירים. שימוש בסעיף זה היה נותן תמריץ חיובי למפעלים להקטין את הזרמת השפכים לטבע, ומגדיל את קופת המדינה במאות מיליוני שקלים. על-פי ממצאי הדו"ח העלות עבור המפעלים המזרימים זיהום לים נעה בין 1.3%-5.4% מהרווחים השנתיים וחלקי אחוז בלבד מסך ההכנסות השנתיות.

בנוסף מראה הדו"ח, כי בידי הועדה הבין משרדית למתן היתרי הזרמה לים אין את הכלים הדרושים על מנת לבחון האם מפעל המבקש היתר הזרמה אכן עומד בדרישות החוק לשימוש בטכנולוגיות מיטביות. במצב זה לא ברור על סמך מה הועדה מחליטה האם לתת למפעל היתר הזרמה לים.

דב קרא לשר להגנת הסביבה לפעול לתיקון כשל השוק הקיים קיום באי אכיפת החוק, ולהעניק לוועדה הבין משרדית את הגיבוי והכלים המקצועיים הדרושים לה, כדי לבחון שימוש בטכנולוגיות מיטביות לטיהור השפכים.