דב מתנגד יחיד לחוק המאגר הביומטרי

29.10.08 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

היום הובאה לאישור בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית המציעה להכליל בתעודות הזיהוי השונות אמצעי זיהוי ביומטריים, אמצעים, שבנוסף, גם יישמרו במאגר מידע מרכזי. ההצעה לנהל מאגר מידע מרכזי של המידע הביומטרי מעוררת דאגה רבה בקרב ארגוני זכויות האדם בישראל והצורך בו אינו מוסבר.

מתוך דבריו של דב במליאה: "אנחנו צריכים להבחין בין המהלך של הנהגת מסמכי זיהוי ביומטריים, שגם מדינות אחרות בעולם עשו אותו, ולמהלך כזה יש  טעם, יש בו גם היגיון כדי להתמודד עם התופעה הרווחת, ככל הנראה, למרבית הצער, של זיוף מסמכי זיהוי. זה מהלך אחד שנעשה בחוק הזה.

מהלך אחר שנעשה בחוק הזה, שהוא מהלך מיותר ולצערי גם מסוכן – המהלך של הקמת מאגר המידע הביומטרי שיכיל טביעת אצבעות ותצלום ביומטרי של כל אוכלוסיית המדינה. מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה, ככל שאני יכול לומר, שתחליט על הקמת מאגר מידע כל כך רגיש, וזאת למרות שאפילו מומחים של משרד הפנים, ככל שאני יודע, אישרו שאין צורך במאגר כזה כדי להילחם בזיופים של תעודות זיהוי ודרכונים.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, לאור פוטנציאל הפגיעה הגדול בזכויות יסוד, אני מציע לנו לא לקדם הצעת חוק כזאת בצורה כל כך נמהרת ומהירה, ללא בחינה מעמיקה וללא דיון ציבורי ראוי. אני מציע לכם, עמיתי חברי הכנסת, לא להצביע בעד הצעת החוק הזאת בקריאה הראשונה הזאת, מבלי שאנחנו עושים בחינה מעמיקה שלה בשל ההשלכות הפוטנציאליות הקשות שלה על זכויות אדם."

לכתבתו של שחר אילן בהארץ.

להצעת החוק הממשלתית.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח בנושא.

לפרוטוקול דיון המליאה בהצעת החוק.