ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת קוראת לתרגם לערבית את דפי המידע הממשלתיים באינטרנט

04.11.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב, אשר יזם את הדיון בועדה, קרא לממשלה להקצות את המשאבים הדרושים לתרגום לערבית של המידע החיוני באתרי הממשלה.

בעקבות סדרת הדיונים שקיימה ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, ביוזמתו של דב, קראה היום הועדה לרשויות המדינה לפרסם גם בשפה הערבית את המידע המופיע באתרי האינטרנט הממשלתיים. הועדה קראה ללשכת הפרסום הממשלתית לעשות קמפיינים בשפה הערבית לעידוד האזרחים הערבים לגלוש באתרי הממשלה. היא גם קראה לרכז במדור מיוחד באתר האינטרנט הממשלתי את כללי פרסום החובה הנדרשים בשפה הערבית.

דב: "זו החלטה חשובה במיוחד, לקידומו של שוויון אמיתי לאזרחים הערבים במדינת ישראל. העדר פרסום מידע ממשלתי באינטרנט בערבית, שפה רשמית במדינה שמעמדה קבוע בחוק, גורם לאפליה לרעה של הציבור הערבי בנגישות למידע ולשירותים."

פעילותו של דב בנושא באה בעקבות בדיקת ארגון "מוסאווא" ו"המרכז לפלורליזם יהודי" לפיה רק כאחוז מכלל דפי המידע הממשלתיים באינטרנט מתורגמים כיום לערבית. על אף פניות הארגונים ודיוני המעקב בועדת המדע והטכנולוגיה, עד כה לא חל כל שיפור בתחום זה.

דב קרא לממשלה לאמץ את דרישת הועדה להקצות את המשאבים הנאותים לתרגום לערבית של המידע החיוני באתרי האינטרנט הממלכתיים.

לדוח מחלקת המחקר בכנסת בנושא.

למסקנות הועדה שאושרו היום.