הישג לחד"ש במאבק על הסקרים: שמה יופיע במפורש בסקרים וייפסק השימוש בקטגוריה המכלילה והמוטעית "רשימות ערביות"

22.12.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הורה הבוקר לראשי כלי התקשורת להקפיד על ייצוג שיוויוני בסקרים של כל הרשימות המתמודדות לכנסת.

הבוקר פנה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליעזר ריבלין, לראשי מערכות כלי התקשורת בדרישה "להקפיד על כך שכאשר ניתן פירוט לגבי תוצאות הסקרים לגבי הרשימות השונות, יפורטו הנתונים לגבי הרשימות כולן".
השופט ריבלין מתייחס במכתבו לנוהג הרווח בכלי התקשורת לסכום את ההישגים הצפויים ל"רשימות הערביות" וזאת בהתייחס למספר רשימות, שביניהן אף נמצאת רשימת חד"ש אשר כלל אינה עונה להגדרה זו, בהיותה רשימה יהודית-ערבית.

צעדו זה של ריבלין, בא בעקבות פנייתו של דב בה התבקש יו"ר ועדת הבחירות להתערב בנושא לאור מה שמהווה פגיעה בעקרון השיוויון.

במכתבו, מונה דב כמה מישורים שבהם נפגעת יכולתה של חד"ש להתמודד באופן שווה בבחירות בגלל השימוש המטעה והמכליל "רשימות ערביות", בראש ובראשונה משום שמשתמעת ממנו שלילה של הלגיטימיות של הצבעה יהודית לחד"ש: "עוד בשנים שלפני קום המדינה, ובאופן עקבי מאז, פועל בישראל כוח ערבי-יהודי מובהק, המאוגד היום תחת השם חד"ש. קיטלוג חד"ש כ'מפלגה ערבית', אם כן, הינו מעשה אקטיבי של שלילת בסיס פעילותנו – גיבוש פוליטיקה משותפת ליהודים ולערבים."

למכתבו של דב אל יו"ר ועדת הבחירות.

למכתבו של יו"ר ועדת הבחירות אל כלי התקשורת

לכתבתו של שחר אילן בנושא ב"הארץ".

לכתבתם של שרון רופא אופיר ודניאל אדלסון בynet