משרד הפנים מוציא ממעגל התעסוקה אלפי פליטים אפריקאים השוהים בישראל

01.12.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב בפניה דחופה לראש הממשלה: "בחודשים שנותרו לממשלתך, ישנה עדיין אפשרות להסדיר את שהייתם של הפליטים בישראל באופן שיאפשר להם קיום בכבוד, תוך הגנה על זכותם למקלט מפני הסכנות האיומות שנשקפות להם בארצות מוצאם."

ב-25 בנובמבר יצאה ממשרד הפנים הוראה להגלות מאילת כאלפיים מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה, וכן הוחלט על איסור גורף על העסקתם של מבקשי מקלט שאינם מחזיקים באישורי עבודה. משמעות הדבר היא ש-11 אלף מבקשי מקלט ימשיכו לשהות בישראל, משום שהם מוגנים מפני גירוש כל עוד האו"ם מברר את בקשותיהם להכרה כפליטים, אבל הם לא יוכלו לעבוד ולהתפרנס.

בעקבות המידע פנה דב לראש הממשלה בבקשה להתערבותו הדחופה להסדרת שהיית הפליטים בישראל: "הוראות חדשות אלה מנוגדות להצהרות הממשלה בדבר הקפדה על יחס אנושי ומתקדם לפליטים. למרבה הצער, בזמן שהייתם בישראל, הפליטים ממשיכים לסבול מהזנחה, מגירושים חמים וקרים, מתקופות מאסר ארוכות, ממצוקה ומעוני – כל זאת, בניגוד להתחייבויות הממשלה בפני הכנסת.

בחודשים שנותרו לממשלתך, ישנה עדיין אפשרות להסדיר את שהייתם של הפליטים בישראל באופן שיאפשר להם קיום בכבוד, תוך הגנה על זכותם למקלט מפני הסכנות האיומות שנשקפות להם בארצות מוצאם."

לפרטים נוספים:

כתבתה של רותי סיני בהארץ.

כתבתן של מיכל גרינברג ויהודית זילברשטיין בNRG.

כתבתה של רחלי אבידוב במקומון האילתי ערב ערב.

אתר ארגוני זכויות האדם, למען זכויות הפליטים בישראל.