הדרך היחידה להבטחת זכויות עובדי הקבלן היא הטלת אחריות על המעסיקים בפועל

28.01.09 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

דב בהרצאה בכנס של קרן אייסף במרכז הבינתחומי בהרצליה, במסגרת מושב בתחום העבודה והרווחה.

למידע נוסף על הצעת חוק אחריות מזמין.