בנק הפועלים מקצץ את שכר עובדי הקבלן שאצלו

01.04.09 קטגוריית: חברה וכלכלה

נאום בן דקה של דב בעקבות כתבתו של שי ניב בגלובס, על הנחיות בנק הפועלים לקבלני העובדים איתם הוא קשור לקצץ במשכורות עובדיהם.

דב: "אני רוצה להתייחס לידיעה שהתפרסמה על כך שבנק הפועלים מצא היכן אפשר לקצץ – כמובן בשכרם של עובדי הקבלן שעובדים בבנק. בנק הפועלים הורה לחברה שהוא מעסיק, חברת כוח האדם, לקצץ 7.5% בשכר של כל עובדי כוח האדם שמועסקים בבנק וגם לבטל את משרת האמהות העובדות שאפשרה לעובדות עם ילדים קטנים לעבוד במתכונת של משרה מלאה בת שמונה שעות. אדוני היושב-ראש, זוהי דוגמה של התנהגות מחפירה, של בנק שיש לו הרבה מאוד כספים – אני שומע שהבעלים של הבנק מנהלת ימים של מעשים טובים, וטוב שהיא עושה מעשים טובים, אבל מעשים טובים צריכים להתחיל בבית, ובמקרה הזה להתחיל בבנק. להתחיל באותם אלה שהם הכי חלשים בבנק, והם עובדי הקבלן בבנק. תודה רבה."