נאום בן דקה בתמיכה במאבק עובדי האוניברסיטה הפתוחה

05.05.09 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, היום קיימה ועדת הכספים של הכנסת דיון המשך בשאלת מאבקם של עובדי האוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה היא מוסד אקדמי חשוב, מפואר, יקר ומועיל, אבל היחס לעובדים בו הוא יחס מחפיר. העובדים, עובדי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, מפוטרים אחרי כל סמסטר; אין להם שום ביטחון בשאלה אם הם ימשיכו להיות מועסקים גם בסמסטר הבא; הם אינם מקבלים תנאים סוציאליים; ונכון הגדירו חברי הוועדה שהשתתפו בדיון את תנאי העבודה שלהם כתנאי עבדות.

למרבה השמחה הם הצליחו להתארגן ופתחו במשא-ומתן. כאשר המשא-ומתן הזה לא נשא פירות, הם התחילו במהלך של שביתה, והיא נמשכת גם בימים אלה. למרבה הצער, האוניברסיטה הפתוחה, במקום לקיים אתם משא-ומתן מהיר ומאומץ כדי להגיע, בסופו של דבר, להסכם שיחזיר אותם למעגל העבודה בכבוד, מנסה לשבור את השביתה הזאת באמצעות משיכת זמן. אני חושב שזו התנהגות מצערת וחסרת אחריות של הנהלה של גוף אקדמי, זו פגיעה גם במוסד האקדמי, גם בסטודנטים, גם בעובדים, וכמובן, באותו ציבור של עובדים שנאבק על זכויות מאוד בסיסיות.

לאתר המנחים והרכזים.