התקבלה בטרומית: הקלה בהגשת תובענות נגד הביטוח הלאומי

10.06.09 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום התקבלה בקריאה טרומית הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין להאריך מועדים להגשה). מטרת הצעת החוק היא לאפשר לבית הדין לעבודה, תוך הפעלת שיקול דעת וקיום נסיבות מיוחדות, להאריך את המועדים להגשת תובענות נגד המוסד לביטוח לאומי וערעורים לבית הדין על החלטותיו.

החוק כיום לא נותן אפשרות לבית הדין להאריך מועדים אלו, אפילו אם הטעמים מוצדקים. בעבר, התבטאו גם שופטי בית הדין עצמם בנוגע לאי הצדק שדבר זה יוצר (דב"ע מט/170-0 פרת – המוסד לביטוח לאומי, דיון מט/170-0, פד"ע כא' 132 ,138).

הצעת חוק זו מתקנת עוול הפוגע באזרחים בבואם לממש זכותם בתביעת הביטוח הלאומי, ואין עלות תקציבית בצידה.

ההצעה נתמכת על ידי ארגונים למען זכויות עובדים: הפורום לאכיפת זכויות עובדים, עמותת "כן לזקן" הסתדרות העובדים הלאומית, לשכת עורכי הדין בישראל וועדת הביטוח הלאומי של הלשכה וארגונים נוספים.

מתוך דבריו של דב במליאה בעת הצגת הצעת החוק: "הצעת החוק שאני מתכבד להביא בפני הכנסת עוסקת בסמכותו של בית-הדין לעבודה להאריך מועדים להגשת תובענות וערעורים לפי החוק. לכל בתי-המשפט בישראל, אדוני היושב-ראש, יש סמכות טבועה להאריך מועדים, אבל הסמכות הזאת נשללה מבית-הדין לעבודה. התוצאה היא שתובעים ומערערים – רבים מהם פשוטי עם, רבים מהם עובדים, רבים מהם מובטלים שבאים להיזקק לבית-הדין לעבודה ומשום מה לא הצליחו לעמוד בלוח הזמנים המוגדר שנקבע להגשת התובענה או הערעור – לא יכולים לקבל סעד מבית-הדין לעבודה.

בתי-הדין לעבודה חזרו והפנו את תשומת לבו של המחוקק לצורך לפתור את הבעיה הזאת, כי בהרבה מאוד מצבים בית-הדין לעבודה עצמו רוצה לתת את הסעד אבל בהיעדר סמכות כזאת הוא לא מסוגל לבצע הארכת מועדים. לכן, התיקון הזה הוא תיקון שבא לתקן עוול הולך ומתמשך בבתי-הדין לעבודה."