להחזיר את אחיות בתי הספר להעסקה ישירה: דיון בועדת העבודה

10.06.09 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום התקיים בועדת העבודה והרווחה דיון לבחינת תחום בריאות התלמיד אשר הופרט לפני מספר שנים והועבר לניהולה של חברת קבלן בשם האגודה לבריאות הציבור. בדיון הוצגו נתונים מדאיגים על ירידה דרמאטית באיכות השירות, ירידה בהיקף החיסונים, הבדיקות המניעתיות ובמספר שעות החינוך לבריאות. בסיכום הדיון תבעה הועדה לעצור את חידוש החוזה עם הקבלן עד לבחינת המכרז בועדה, וכן הובעה התנגדות עקרונית להפרטת השירות.

בכנסת הקודמת קידם דב הצעת חוק למניעת הפרטת השירות ולהחזרתו לידי המדינה. הצעת החוק אף התקבלה בקריאה טרומית, אך בשל התנגדות האוצר נחסמה בקריאה הראשונה.

דב: "כעת משהסתיים החוזה עם האגודה לבריאות הציבור, צריך להחזיר את השירות למדינה, זו אחריותה. שירותי הבריאות כיום לתלמידים נמוכים בהרבה ממה שהיה קיים לפני 10 שנים".

לפרטים על הצעת החוק ושלבי קידומה בכנסת הקודמת ראו כאן.

לכתבת וואלה בנושא.