דב מקדם הצעת חוק להשוואת זכויות נשים לזכויות גברים בקבלת גמלת אבטחת הכנסה

22.07.09 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האם יש עמנו שר? כן. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפני הכנסת הצעת חוק שהיא תיקון לעיוות שקיים היום בחוק הישראלי. סעיף 6 בחוק הבטחת הכנסה קובע היום כי כאשר בני-זוג זכאים לגמלה, הגמלה משולמת לבעל. המקור של הסעיף הזה הוא תפיסות ישנות שהיו קיימות פעם לגבי חלוקת עבודה, חלוקת תפקידים, ואפילו, הייתי אומר, תפיסות שהיו קיימות פעם לגבי הייררכיה מסוימת שמתקיימת בתוך התא המשפחתי.
התפיסות האלה, למרבית השמחה, אינן עוד עמנו. אנחנו היום מקבלים גישה שוויונית. אנחנו רואים את בני-הזוג כשווים. אנחנו לא מקבלים עדיפות כלשהי לבעל בתוך הזוג. אנחנו מקדמים – ומעוניינים בשוויון זכויות מלא לנשים.
המצב החוקי היום מאפשר למוסד לביטוח לאומי להעביר כספים שמיועדים בעצם לתא המשפחתי לחשבון בנק שרשום על שמו של הגבר בלבד, כאשר לאשה אין שום זכות גישה לכספים שבחשבון הזה ואין לה שום יכולת לפעול בו. המצב הזה הוא מצב חמור, לא רק בשל התפיסה הפטריארכלית המיושנת שהסעיף הזה מקבע, שלפיה הגבר הוא הנושא באחריות לרווחת המשפחה והוא המחליט על חלוקת הכספים בבית, אלא גם בשל הבעיות החברתיות הקשות שהמצב הזה יוצר עבור נשים, שלעתים חיות במעגל של אלימות – פיזי, כלכלי ונפשי. הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה – הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה, שבהם המצוקה הכלכלית, שבעטיה ניתנת הבטחת ההכנסה, מתלווה למצוקה משפחתית, מתלווה למצב של אלימות, מתלווה למצב של פירוד בין בני-הזוג לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה יותר.
נשים שחיות בצורות כאלה או אחרות של פוליגמיה. אלה הם מצבים שבהם החוק, בצורתו הנוכחית, במקום לסייע להתקדמות חברתית, בעצם מקבע את הנשים ואת החברה שלנו בתפיסה מפגרת, גם ברמה העקרונית וגם ברמה המעשית, כאשר האשה – לעתים האשה והילדים נותרים ללא אמצעי קיום. הגבר מושך את כל כספי הגמלה שנמצאים בחשבונו, ועושה בכספים האלה שימוש לטובתו. זה מצב לא ראוי, לא נכון, לא זאת מטרת גמלת הבטחת ההכנסה. לכן – את הדבר הזה צריך לתקן.
הצעת החוק נועדה למנוע את המצב הזה, ולהעביר את הגמלה לחשבון בנק משותף, או – אם אין חשבון משותף – לחשבון בנק של כל אחד משני בני-הזוג באופן שווה. הדבר הזה חשוב גם בהעצמת נשים; הוא יוצר לגיטימציה לנשים לצאת נגד רצון בן-זוגן, כאשר יש להן צורך בכך או רצון בכך, להיות עצמאיות, לפתוח חשבון בנק – אם זה לבד או אם זה במשותף. העובדה שהמוסד לביטוח לאומי הוא זה שמחייב את בני-הזוג לפתוח את החשבון המשותף, או מחייב את האשה לפתוח את החשבון כדי לקבל את הקצבה, מאוד מקילה על הנשים לעשות כן, בלי ליצור מצב של עימות עם הבעלים. זה חשוב במיוחד במצבים של נשים שחיות באלימות.
לכן, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא נכונה וחיונית, גם ברמה הערכית העקרונית וגם ברמה המעשית.
התיקון שאני מציע יבטיח שלמעשה לכל אחד מבני-הזוג תהיה גישה שווה לגמלה – לגמלת הבטחת ההכנסה, שכן היא תשולם לכל אחד מבני-הזוג בנפרד, או במסגרת חשבון משותף או במסגרת החשבון האישי של כל אחד מבני-הזוג. כך אנחנו נשבור את תלותן של נשים נשואות או פרודות בבני-זוגן, תלות שהיום קיימת לצורך קבלת הגמלה שבעצם מגיעה להן, תלות שאין לה שום הצדקה הגיונית. אנחנו בתיקון הזה נקדם תפיסה שוויונית יותר של זוגיות, שבה בני-הזוג נתפסים כשני בני-אדם עצמאיים, נפרדים.
כל אותה תפיסה שעומדת מאחורי הניסוח הקיים של סעיף 6ג' לחוק הבטחת הכנסה, שרואה את הגבר כמי שעומד בראש המשפחה, היא תפיסה שאיננה מתאימה לדפוסי המשפחה המודרנית, לא מבחינת המציאות, שבה בפועל שני בני-הזוג נושאים יחד באחריות לפרנסת המשפחה, וודאי וודאי לא מהבחינה הערכית.
התיקון הזה עולה בקנה אחד עם המגמות הרווחות בעולם. במדינות האיחוד האירופי, למשל, כבר משנות ה-80 מקדמים דיווח אישי לרשויות המס ולמערכות הביטחון הסוציאלי כדרך לקדם שוויון בין המינים. התפיסה שעומדת בבסיסה של המדיניות הזאת היא השאיפה לקדם את העצמאות הכלכלית של אזרחי המדינה, נשים וגברים, ללא תלות במצבם המשפחתי.
עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נתמכת על-ידי קואליציה רחבה ומרשימה של ארגונים חברתיים. אני רוצה לומר, קודם כול, שבהצעת החוק הזאת תומכים ארגוני נשים רבים ומגוונים; אני אזכיר כמה מהם – אני אזכיר את ארגון "אתך" – משפטניות למען צדק חברתי, אני אזכיר את קואליציית הנשים לתקציב הוגן, אני אזכיר, כמובן, את ארגון ויצ"ו, את שדולת הנשים, וכמובן את כל ארגוני הנשים הפעילים יחד במסגרת הקואליציות ושיתופי הפעולה למען שוויון לנשים בישראל. רשימת הארגונים שתומכים בחוק הזה ארוכה מאוד, ואני, כמובן, מביע הערכה וכבוד לכל אחד מהם.
עמיתי חברי הכנסת – אני מסיים; לפני שהבאתי את החוק הזה לוועדת השרים לענייני חקיקה, שוחחתי, כמנהגי, עם כל השרים החברים בוועדה. אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שתגובות השרים היו מאוד חיוביות. בסך הכול השרים ראו בחקיקה הזאת צעד קדימה. אני לא שמעתי נימוקים נגד החוק הזה. לצערי הגדול, בוועדת השרים לענייני חקיקה, בכל זאת, ההצעה לא עברה. שמעתי שני הסברים למה זה קרה. מפאת כבודם של האנשים שנתנו את ההסברים אני לא אצטט אותם בשמם, אני רק אצטט את ההסברים. אני רק אומר שהסבר אחד היה הסבר מקומם, שאומר שבכל זאת הגבר הוא ראש המשפחה. זה הסבר שחבל שבכלל מישהו עדיין יכול לומר אותו. ההסבר השני היה הסבר טכני, שאמר שזה פשוט מסובך להעביר לחשבון משותף. גם ההסבר הזה דינו להידחות.
עמיתי חברי הכנסת, אני בהחלט רוצה ומעוניין שהחוק הזה יעבור בהסכמה כללית בכנסת. אין סיבה שלא כך יהיה. לכן אני, בתיאום עם שר הרווחה והעניינים החברתיים, ועם ראשי סיעות הקואליציה – –
היו"ר מגלי והבה:
ממילא תשובה והצבעה במועד אחר, אז אני אחסוך לך.
דב חנין (חד"ש):
– – אני מבקש שההצבעה תהיה במועד אחר, כדי שהחוק הזה יעבור במהרה, בהסכמה כללית.
היו"ר מגלי והבה:
תודהדב חנין (חד"ש):
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האם יש עמנו שר? כן. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפני הכנסת הצעת חוק שהיא תיקון לעיוות שקיים היום בחוק הישראלי. סעיף 6 בחוק הבטחת הכנסה קובע היום כי כאשר בני-זוג זכאים לגמלה, הגמלה משולמת לבעל. המקור של הסעיף הזה הוא תפיסות ישנות שהיו קיימות פעם לגבי חלוקת עבודה, חלוקת תפקידים, ואפילו, הייתי אומר, תפיסות שהיו קיימות פעם לגבי הייררכיה מסוימת שמתקיימת בתוך התא המשפחתי.
התפיסות האלה, למרבית השמחה, אינן עוד עמנו. אנחנו היום מקבלים גישה שוויונית. אנחנו רואים את בני-הזוג כשווים. אנחנו לא מקבלים עדיפות כלשהי לבעל בתוך הזוג. אנחנו מקדמים – ומעוניינים בשוויון זכויות מלא לנשים.
המצב החוקי היום מאפשר למוסד לביטוח לאומי להעביר כספים שמיועדים בעצם לתא המשפחתי לחשבון בנק שרשום על שמו של הגבר בלבד, כאשר לאשה אין שום זכות גישה לכספים שבחשבון הזה ואין לה שום יכולת לפעול בו. המצב הזה הוא מצב חמור, לא רק בשל התפיסה הפטריארכלית המיושנת שהסעיף הזה מקבע, שלפיה הגבר הוא הנושא באחריות לרווחת המשפחה והוא המחליט על חלוקת הכספים בבית, אלא גם בשל הבעיות החברתיות הקשות שהמצב הזה יוצר עבור נשים, שלעתים חיות במעגל של אלימות – פיזי, כלכלי ונפשי. הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה – הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה, שבהם המצוקה הכלכלית, שבעטיה ניתנת הבטחת ההכנסה, מתלווה למצוקה משפחתית, מתלווה למצב של אלימות, מתלווה למצב של פירוד בין בני-הזוג לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה יותר.
נשים שחיות בצורות כאלה או אחרות של פוליגמיה. אלה הם מצבים שבהם החוק, בצורתו הנוכחית, במקום לסייע להתקדמות חברתית, בעצם מקבע את הנשים ואת החברה שלנו בתפיסה מפגרת, גם ברמה העקרונית וגם ברמה המעשית, כאשר האשה – לעתים האשה והילדים נותרים ללא אמצעי קיום. הגבר מושך את כל כספי הגמלה שנמצאים בחשבונו, ועושה בכספים האלה שימוש לטובתו. זה מצב לא ראוי, לא נכון, לא זאת מטרת גמלת הבטחת ההכנסה. לכן – את הדבר הזה צריך לתקן.
הצעת החוק נועדה למנוע את המצב הזה, ולהעביר את הגמלה לחשבון בנק משותף, או – אם אין חשבון משותף – לחשבון בנק של כל אחד משני בני-הזוג באופן שווה. הדבר הזה חשוב גם בהעצמת נשים; הוא יוצר לגיטימציה לנשים לצאת נגד רצון בן-זוגן, כאשר יש להן צורך בכך או רצון בכך, להיות עצמאיות, לפתוח חשבון בנק – אם זה לבד או אם זה במשותף. העובדה שהמוסד לביטוח לאומי הוא זה שמחייב את בני-הזוג לפתוח את החשבון המשותף, או מחייב את האשה לפתוח את החשבון כדי לקבל את הקצבה, מאוד מקילה על הנשים לעשות כן, בלי ליצור מצב של עימות עם הבעלים. זה חשוב במיוחד במצבים של נשים שחיות באלימות.
לכן, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא נכונה וחיונית, גם ברמה הערכית העקרונית וגם ברמה המעשית.
התיקון שאני מציע יבטיח שלמעשה לכל אחד מבני-הזוג תהיה גישה שווה לגמלה – לגמלת הבטחת ההכנסה, שכן היא תשולם לכל אחד מבני-הזוג בנפרד, או במסגרת חשבון משותף או במסגרת החשבון האישי של כל אחד מבני-הזוג. כך אנחנו נשבור את תלותן של נשים נשואות או פרודות בבני-זוגן, תלות שהיום קיימת לצורך קבלת הגמלה שבעצם מגיעה להן, תלות שאין לה שום הצדקה הגיונית. אנחנו בתיקון הזה נקדם תפיסה שוויונית יותר של זוגיות, שבה בני-הזוג נתפסים כשני בני-אדם עצמאיים, נפרדים.
כל אותה תפיסה שעומדת מאחורי הניסוח הקיים של סעיף 6ג' לחוק הבטחת הכנסה, שרואה את הגבר כמי שעומד בראש המשפחה, היא תפיסה שאיננה מתאימה לדפוסי המשפחה המודרנית, לא מבחינת המציאות, שבה בפועל שני בני-הזוג נושאים יחד באחריות לפרנסת המשפחה, וודאי וודאי לא מהבחינה הערכית.
התיקון הזה עולה בקנה אחד עם המגמות הרווחות בעולם. במדינות האיחוד האירופי, למשל, כבר משנות ה-80 מקדמים דיווח אישי לרשויות המס ולמערכות הביטחון הסוציאלי כדרך לקדם שוויון בין המינים. התפיסה שעומדת בבסיסה של המדיניות הזאת היא השאיפה לקדם את העצמאות הכלכלית של אזרחי המדינה, נשים וגברים, ללא תלות במצבם המשפחתי.
עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נתמכת על-ידי קואליציה רחבה ומרשימה של ארגונים חברתיים. אני רוצה לומר, קודם כול, שבהצעת החוק הזאת תומכים ארגוני נשים רבים ומגוונים; אני אזכיר כמה מהם – אני אזכיר את ארגון "אתך" – משפטניות למען צדק חברתי, אני אזכיר את קואליציית הנשים לתקציב הוגן, אני אזכיר, כמובן, את ארגון ויצ"ו, את שדולת הנשים, וכמובן את כל ארגוני הנשים הפעילים יחד במסגרת הקואליציות ושיתופי הפעולה למען שוויון לנשים בישראל. רשימת הארגונים שתומכים בחוק הזה ארוכה מאוד, ואני, כמובן, מביע הערכה וכבוד לכל אחד מהם.
עמיתי חברי הכנסת – אני מסיים; לפני שהבאתי את החוק הזה לוועדת השרים לענייני חקיקה, שוחחתי, כמנהגי, עם כל השרים החברים בוועדה. אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שתגובות השרים היו מאוד חיוביות. בסך הכול השרים ראו בחקיקה הזאת צעד קדימה. אני לא שמעתי נימוקים נגד החוק הזה. לצערי הגדול, בוועדת השרים לענייני חקיקה, בכל זאת, ההצעה לא עברה. שמעתי שני הסברים למה זה קרה. מפאת כבודם של האנשים שנתנו את ההסברים אני לא אצטט אותם בשמם, אני רק אצטט את ההסברים. אני רק אומר שהסבר אחד היה הסבר מקומם, שאומר שבכל זאת הגבר הוא ראש המשפחה. זה הסבר שחבל שבכלל מישהו עדיין יכול לומר אותו. ההסבר השני היה הסבר טכני, שאמר שזה פשוט מסובך להעביר לחשבון משותף. גם ההסבר הזה דינו להידחות.
עמיתי חברי הכנסת, אני בהחלט רוצה ומעוניין שהחוק הזה יעבור בהסכמה כללית בכנסת. אין סיבה שלא כך יהיה. לכן אני, בתיאום עם שר הרווחה והעניינים החברתיים, ועם ראשי סיעות הקואליציה – –
היו"ר מגלי והבה:
ממילא תשובה והצבעה במועד אחר, אז אני אחסוך לך.
דב חנין (חד"ש):
– – אני מבקש שההצבעה תהיה במועד אחר, כדי שהחוק הזה יעבור במהרה, בהסכמה כללית.
היו"ר מגלי והבה:
תודה.
.

היום הביא דב לאישור הכנסת את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלה לבני-זוג), התשס"ט-2009, הצעת חוק פ/826/18. הצעת החוק מבקשת להבטיח כי כספי אבטחת ההכנסה למשפחה יחולקו באופן שווה בין חשבונות הבנק של בני הזוג במשפחה, ולא יופקדו אוטומאטית בחשבון הגבר, כפי שנהוג כיום. ההצעה נתקלה בהתנגדות טכנית של הממשלה, ולכן נומקה אך לא הועמדה להצבעה על מנת לאפשר את העברת החוק בהסכמת הממשלה.

נאום המליאה של דב בעניין החוק:

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האם יש עמנו שר? כן. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפני הכנסת הצעת חוק שהיא תיקון לעיוות שקיים היום בחוק הישראלי. סעיף 6 בחוק הבטחת הכנסה קובע היום כי כאשר בני-זוג זכאים לגמלה, הגמלה משולמת לבעל. המקור של הסעיף הזה הוא תפיסות ישנות שהיו קיימות פעם לגבי חלוקת עבודה, חלוקת תפקידים, ואפילו, הייתי אומר, תפיסות שהיו קיימות פעם לגבי הייררכיה מסוימת שמתקיימת בתוך התא המשפחתי.

התפיסות האלה, למרבית השמחה, אינן עוד עמנו. אנחנו היום מקבלים גישה שוויונית. אנחנו רואים את בני-הזוג כשווים. אנחנו לא מקבלים עדיפות כלשהי לבעל בתוך הזוג. אנחנו מקדמים – ומעוניינים בשוויון זכויות מלא לנשים.

המצב החוקי היום מאפשר למוסד לביטוח לאומי להעביר כספים שמיועדים בעצם לתא המשפחתי לחשבון בנק שרשום על שמו של הגבר בלבד, כאשר לאשה אין שום זכות גישה לכספים שבחשבון הזה ואין לה שום יכולת לפעול בו. המצב הזה הוא מצב חמור, לא רק בשל התפיסה הפטריארכלית המיושנת שהסעיף הזה מקבע, שלפיה הגבר הוא הנושא באחריות לרווחת המשפחה והוא המחליט על חלוקת הכספים בבית, אלא גם בשל הבעיות החברתיות הקשות שהמצב הזה יוצר עבור נשים, שלעתים חיות במעגל של אלימות – פיזי, כלכלי ונפשי. הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה – הבעיה קשה במיוחד במעגלים האלה, שבהם המצוקה הכלכלית, שבעטיה ניתנת הבטחת ההכנסה, מתלווה למצוקה משפחתית, מתלווה למצב של אלימות, מתלווה למצב של פירוד בין בני-הזוג לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה יותר.

נשים שחיות בצורות כאלה או אחרות של פוליגמיה. אלה הם מצבים שבהם החוק, בצורתו הנוכחית, במקום לסייע להתקדמות חברתית, בעצם מקבע את הנשים ואת החברה שלנו בתפיסה מפגרת, גם ברמה העקרונית וגם ברמה המעשית, כאשר האשה – לעתים האשה והילדים נותרים ללא אמצעי קיום. הגבר מושך את כל כספי הגמלה שנמצאים בחשבונו, ועושה בכספים האלה שימוש לטובתו. זה מצב לא ראוי, לא נכון, לא זאת מטרת גמלת הבטחת ההכנסה. לכן – את הדבר הזה צריך לתקן.

הצעת החוק נועדה למנוע את המצב הזה, ולהעביר את הגמלה לחשבון בנק משותף, או – אם אין חשבון משותף – לחשבון בנק של כל אחד משני בני-הזוג באופן שווה. הדבר הזה חשוב גם בהעצמת נשים; הוא יוצר לגיטימציה לנשים לצאת נגד רצון בן-זוגן, כאשר יש להן צורך בכך או רצון בכך, להיות עצמאיות, לפתוח חשבון בנק – אם זה לבד או אם זה במשותף. העובדה שהמוסד לביטוח לאומי הוא זה שמחייב את בני-הזוג לפתוח את החשבון המשותף, או מחייב את האשה לפתוח את החשבון כדי לקבל את הקצבה, מאוד מקילה על הנשים לעשות כן, בלי ליצור מצב של עימות עם הבעלים. זה חשוב במיוחד במצבים של נשים שחיות באלימות.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא נכונה וחיונית, גם ברמה הערכית העקרונית וגם ברמה המעשית.

התיקון שאני מציע יבטיח שלמעשה לכל אחד מבני-הזוג תהיה גישה שווה לגמלה – לגמלת הבטחת ההכנסה, שכן היא תשולם לכל אחד מבני-הזוג בנפרד, או במסגרת חשבון משותף או במסגרת החשבון האישי של כל אחד מבני-הזוג. כך אנחנו נשבור את תלותן של נשים נשואות או פרודות בבני-זוגן, תלות שהיום קיימת לצורך קבלת הגמלה שבעצם מגיעה להן, תלות שאין לה שום הצדקה הגיונית. אנחנו בתיקון הזה נקדם תפיסה שוויונית יותר של זוגיות, שבה בני-הזוג נתפסים כשני בני-אדם עצמאיים, נפרדים.

כל אותה תפיסה שעומדת מאחורי הניסוח הקיים של סעיף 6ג' לחוק הבטחת הכנסה, שרואה את הגבר כמי שעומד בראש המשפחה, היא תפיסה שאיננה מתאימה לדפוסי המשפחה המודרנית, לא מבחינת המציאות, שבה בפועל שני בני-הזוג נושאים יחד באחריות לפרנסת המשפחה, וודאי וודאי לא מהבחינה הערכית.

התיקון הזה עולה בקנה אחד עם המגמות הרווחות בעולם. במדינות האיחוד האירופי, למשל, כבר משנות ה-80 מקדמים דיווח אישי לרשויות המס ולמערכות הביטחון הסוציאלי כדרך לקדם שוויון בין המינים. התפיסה שעומדת בבסיסה של המדיניות הזאת היא השאיפה לקדם את העצמאות הכלכלית של אזרחי המדינה, נשים וגברים, ללא תלות במצבם המשפחתי.

עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נתמכת על-ידי קואליציה רחבה ומרשימה של ארגונים חברתיים. אני רוצה לומר, קודם כול, שבהצעת החוק הזאת תומכים ארגוני נשים רבים ומגוונים; אני אזכיר כמה מהם – אני אזכיר את ארגון "אתך" – משפטניות למען צדק חברתי, אני אזכיר את קואליציית הנשים לתקציב הוגן, אני אזכיר, כמובן, את ארגון ויצ"ו, את שדולת הנשים, וכמובן את כל ארגוני הנשים הפעילים יחד במסגרת הקואליציות ושיתופי הפעולה למען שוויון לנשים בישראל. רשימת הארגונים שתומכים בחוק הזה ארוכה מאוד, ואני, כמובן, מביע הערכה וכבוד לכל אחד מהם.

עמיתי חברי הכנסת – אני מסיים; לפני שהבאתי את החוק הזה לוועדת השרים לענייני חקיקה, שוחחתי, כמנהגי, עם כל השרים החברים בוועדה. אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שתגובות השרים היו מאוד חיוביות. בסך הכול השרים ראו בחקיקה הזאת צעד קדימה. אני לא שמעתי נימוקים נגד החוק הזה. לצערי הגדול, בוועדת השרים לענייני חקיקה, בכל זאת, ההצעה לא עברה. שמעתי שני הסברים למה זה קרה. מפאת כבודם של האנשים שנתנו את ההסברים אני לא אצטט אותם בשמם, אני רק אצטט את ההסברים. אני רק אומר שהסבר אחד היה הסבר מקומם, שאומר שבכל זאת הגבר הוא ראש המשפחה. זה הסבר שחבל שבכלל מישהו עדיין יכול לומר אותו. ההסבר השני היה הסבר טכני, שאמר שזה פשוט מסובך להעביר לחשבון משותף. גם ההסבר הזה דינו להידחות.

עמיתי חברי הכנסת, אני בהחלט רוצה ומעוניין שהחוק הזה יעבור בהסכמה כללית בכנסת. אין סיבה שלא כך יהיה. לכן אני, בתיאום עם שר הרווחה והעניינים החברתיים, ועם ראשי סיעות הקואליציה – –

היו"ר מגלי והבה:

ממילא תשובה והצבעה במועד אחר, אז אני אחסוך לך.

דב חנין (חד"ש):

– – אני מבקש שההצבעה תהיה במועד אחר, כדי שהחוק הזה יעבור במהרה, בהסכמה כללית.

היו"ר מגלי והבה:

תודה.