מכת ניתוקי מים בישובים הערבים בגליל: הצעה לסדר היום ביוזמת דב

08.07.09 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מתחילים את ימי הקיץ. אלו הם הימים שבהם אנשים, מטבע הדברים, צריכים מים אפילו יותר מאשר בכל תקופה אחרת. אבל אנחנו מתבשרים על יותר ויותר מקרים, בצורה יותר ויותר שיטתית, של ניתוקי מים. אדוני היושב-ראש בצדק הזכיר שלא מדובר רק ביישובים ערביים, וגם לא מדובר רק ביישובים בגליל. זו מכת מדינה, של ניתוקי מים קולקטיביים ליישובים שהרשויות המקומיות בהם, מסיבה כזאת או אחרת, לא עומדות בחובותיהן.

אבל בכל זאת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתמקד רגע בגליל וביישובים ערביים ודרוזיים בגליל, ולתת כמה דוגמאות. בכפר חורפיש, 5,700 תושבים, יש ניתוקים רצופים לאורך חודש יוני ויולי; בכפר מע'אר, 20,000 תושבים, ניתוקים לפחות יומיים בכל שבוע; בכפר ינוח ניתוקים באופן קבוע לאורך החודשיים האחרונים – 4,500 תושבים; בעיר סח'נין, 28,000 תושבים, ניתוקים מפעם לפעם לאורך כל חצי השנה האחרונה; בכפר ראמה ניתוקים קבועים, כמעט בכל יום ניתוק מים בראמה; בדיר-אל-אסד, בענה, מג'ד-אל-כרום – 12,500, 8,000 ו-14,000 תושבים בהתאמה – יש ניתוקים באופן קבוע, לפעמים, אדוני היושב-ראש, במשך כמה ימים ברצף. בבית-ג'ן, 11,000 תושבים, יש ניתוקים לסירוגין. רק הרשימה הזאת שקראתי, אלה הם יישובים שבהם חיים 112,000 בני-אדם, כמעט בכולם יש ניתוקים באופן קבוע. בשני יישובים יש ניתוקים מדי פעם בפעם.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה בהקשר הזה לדבר בצורה קצת יותר מפורטת על מה שקורה בשלושת הכפרים שהיוו את העיר אל-שאגור – אני מתכוון למג'ד-אל-כרום, דיר-אל-אסד ובענה. שלושת היישובים האלה הם באשכול סוציו-אקונומי 2, סובלים מרמת פיתוח נמוכה. יש שם רשות מקומית שהיה לה גירעון כספי מאוד חמור. המצב שנוצר אחרי התחלת המהלך של פירוק האיחוד בין  הרשויות המקומיות האלה הוא מצב של חוסר תפקוד מוחלט של הרשות המקומית. כיוון שנמצא אתנו שר התשתיות אני אתמקד בנושא הביוב ונושא הפסולת.

בנושא הביוב – הביוב של העיר מזהם היום את נחל-חילזון. אנחנו מדברים על זיהום שיוצר סביבה קשה ביותר, בלתי אפשרית, לתושבי הכפרים הסמוכים. ביוב גולמי זורם בתעלות הניקוז, בנחלים, בסמיכות לבתי מגורים, יוצר תנאים תברואתיים מסוכנים, גורם להתפתחות מוקדי דגירת יתושים. אגב, גם מסכן שמורת טבע.

נקודה אחרונה, אדוני, גם הפסולת באזור הזה מועברת לתחנות מעבר אשר מופעלות בצורה מאוד לקויה. הפסולת הזאת נערמת בצדי הדרכים, בסמוך למבני ציבור, בתי-ספר ומוסדות בריאות.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין – כדי לא להיות רק ביקורתי – שבנושא הזה פניתי גם לשר להגנת הסביבה, ואני שמח לומר שהוא התערב בעניין. אני מצטער שמשרד הפנים לא נקט את כל הצעדים, כי מדובר פה ברשות ממונה, שמשרד הפנים קיבל על עצמו את האחריות לה. אני שמח שנמצא אתנו שר התשתיות, כי  – – –

היו"ר מגלי והבה:

אדוני יודע שכל המינויים האלה, הרשויות הממונות, שנינו יודעים על כמה שנכשלו במילוי תפקידם. ודאי וודאי שהאחריות נופלת על משרד הפנים גם בנושא הזה.

דב חנין (חד"ש):

נכון. אני שמח שנמצא אתנו היום שר התשתיות, שאני יודע שהוא מאוד מסור לעניינים האלה. אני מקווה, אדוני השר, שגם אתה תמצא את הדרך להתערב בצורה מאוד תקיפה בשני ההיבטים שקשורים בעבודת משרדך – גם ההיבט של אספקת המים וגם ההיבט של הביוב. אנחנו מדברים על זה שאין מים, אבל המים שמגיעים הופכים להיות לביוב שזורם באופן פתוח וגורם למפגעים מאוד קשים. תודה רבה.

לפרוטוקול המלא.