נושאים את שם הביטחון לשווא: דב מתנגד להארכת החוק האוסר נישואי אזרחים ערבים עם ערבים תושבי השטחים הכבושים

27.07.09 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

היום הובאה לאישור הכנסת הצעת הממשלה להאריך את הוראת השעה המתקנת את חוק האזרחות והכניסה לישראל כך שלא יתאפשר לצעירים מהשטחים הכבושים להתגורר בישראל, גם לא בדרך של איחודי משפחות. הוראת השעה למעשה מונעת נישואי אזרחים ערבים עם ערבים תושבי השטחים הכבושים.

לכתבתה של דנה ויילר-פולק בהארץ.

נאומו של דב במליאה:

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת. זה אחד החוקים הגרועים ביותר בספר החוקים של מדינת ישראל. מי שמדבר על ביטחון בהקשר של החוק הזה נושא את שם הביטחון לשווא. החוק הזה הוא חוק שפוגע בצורה קיצונית בזכויות בסיסיות של בני-אדם ופוגע בהם לא רק בצורה קיצונית אלא גם בצורה לא הגיונית.

כי תראו, עמיתי חברי הכנסת, מה כתוב שם. שר הפנים, לפי החוק, לא יכול לאפשר לתושב האזור לשהות בישראל אם גילו מתחת לגיל 35 שנה. יסביר לי שר הפנים, חבר הכנסת ישי, למה החוק צריך לכבול את שר הפנים ולהגיד לו שבכל מקרה אדם שמתחת לגיל 35 שנה, אין אפשרות להתיר לו לשהות בישראל? האם שר הפנים לא יכול לבדוק? האם אין רשויות שיכולות לבדוק?

תראו אילו נורמות קיצוניות, בלתי סבירות, פוגעות בזכויות אדם, ועוד אחר כך באים להתפלל פה בשם הביטחון.

החוק הזה קובע שגברים מתחת לגיל 35 שנה, אי-אפשר בכלל לתת להם אישור לשהייה בישראל. גם שר הפנים לא יכול לתת להם אישור כזה. לגבי נשים, מתחת לגיל 25 אי-אפשר לתת להן אישור שהייה ישראל. החוק הזה פוגע בזכות להקים משפחה, בזכות להינשא, ביכולת לאחד משפחות, בזכות של ילדים לחיות עם הוריהם, והכול, כמובן, בשם הביטחון.

אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק שאנחנו פעם נוספת מתבקשים לאשר אותו. אני חושב שהגיע הזמן, הגיע הרגע שהכנסת תאמר די. הכנסת תאמר די לפגיעה בזכויות אדם, הכנסת תאמר די לפגיעה בזכות לאיחוד משפחות. הכנסת תאמר די לשימוש לרעה בשם הביטחון. יש לרשויות הביטחון כל הסמכויות, כל הכלים וכל היכולות לבדוק באופן אישי כל בקשה שמגיעה, ואין שום הצדקה, אין שום בסיס, לא בביטחון לא בהיגיון, לקבוע קביעות כל כך גורפות.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אין מנוס אלא לקבוע שלא ביטחון עומד ביסודו של החוק הזה אלא שיקולים גזעניים, פסולים. מאחורי החוק הזה עומד הניסיון להתמודד בשם הביטחון עם בעיות דמוגרפיות, עם הרצון של אנשים להתחתן ולהקים משפחות. כל הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, הם פסולים, הם נוראיים והם רעים, והם רעים במיוחד כשהם באים בדרך של הוראת שעה.

היו"ר יצחק וקנין:

נא לסיים.

דב חנין (חד"ש):

אני מסיים במשפט אחרון.

הדרך הזאת של הוראת שעה, שבה כל פעם מחדש אומרים: באופן זמני מאשרים את זה. למה באופן זמני מאשרים את זה? מה מצב הביטחון כל כך קשה עכשיו? איפה הפגיעות הביטחוניות שבשמן אתם מדברים?

החוק הזה נולד בימים של עימות, של האנתיפאדה השנייה, אבל ממשיכים אותו גם בימים שבהם אין אנתיפאדה ואין עימות, והכנסת מאשר אותו כבדרך שגרה, עוד הוראת שעה ועוד הוראת שעה ועוד פגיעה בזכויות אדם ועוד שימוש לרעה, בשם הביטחון.

אני מציע לכנסת לדחות את החוק הרע הזה, לא לאשר אותו ולקרוא לממשלה להביא בפנינו חוק הפוך, חוק שיאפשר איחוד משפחות, שיאפשר הכרה בזכויות אדם – –

היו"ר יצחק וקנין:

חבר הכנסת חנין, אל תנצל את זה שאני – – –

דב חנין (חד"ש):

– – ויגן באמת בכך על הביטחון. תודה.