שיעור מצולם של דב על התנועה הסביבתית-חברתית בישראל

13.07.09 קטגוריית: ירוק

שיעור מצולם של דב במסגרת פרוייקט "לומדים ביחד" של מט"ח וערוץ 2.