התייעלות אנרגטית ולא תחנת כוח מזהמת נוספת: חברי השדולה הסביבתית-חברתית הגישו התנגדויות לפני הות"ל נגד הקמת התחנה הפחמית באשקלון

10.08.09 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

חברי כנסת מהשדולה הסביבתית-חברתית בראשותם של דב ושל ח"כ אופיר פינס (עבודה), הגישו לוועדה לתכנון תשתיות לאומיות את התנגדויותיהם לבניית תחנת הכוח הפחמית באשקלון. תחנת הכוח צפויה להגביר את זיהום האוויר באשקלון, ונבנית בניגוד לעמדת המשרד להגנת הסביבה, ארגונים סביבתיים וחברתיים, עיריית אשקלון ועיריות שכנות לה. חברי הכנסת הגישו התנגדויותיהם לבניית התחנה לוועדה לתשתיות לאומיות, בהמשך לדיון בנושא שקיימה השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת.

דב: "התחנה הפחמית באשקלון תגביר את זיהום האוויר באזור כולו, ותביא לפגיעה משמעותית בבריאות התושבים. במקום להשקיע מיליארדי דולרים בפתרון מזהם, על משרד התשתיות לקדם פתרונות של התייעלות אנרגטית שיפחיתו את הביקושים לחשמל. בניית התחנה תהווה הוכחה נוספת כי ישראל ממשיכה להתעלם ממשבר האקלים, בעוד העולם מתעורר לפעולה."

אופיר פינס-פז: "אני מבין שזו המתנה של ישראל לועדת קופנהאגן המתכנסת בעוד 4 חודשים למאבק בהתחממות כדור הארץ. חלם זה כאן –  העולם המודרני מחסל כורים פחמיים וישראל בונה".

בין חברי הכנסת שהגישו התנגדויותיהם לתחנה נמנו גם עפו אגבאריה (חד"ש), זאב בילסקי (קדימה), ניצן הורוביץ (מר"צ),  אורית זוארץ (קדימה), חנא סוויד (חד"ש), אברהים צרצור (רע"מ-תע"ל), ונחמן שי (קדימה).
ראו גם את קמפיין המאבק בתחנה הפחמית.