אסור לנהל מלחמה על גבם של ילדים

26.10.09 קטגוריית: כללי

בנאום שנשא דב במלאית הכנסת בתאריך ה13.10.09 התייחס לנושא גירוש הילדים של מהגרי העבודה והפליטים:

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, על אחריותי האישית, להמשיך – אולי בדרכי – את הדברים החשובים שאתה הקראת מהתורה. הציווי "ואהבת את הגר" הוא הציווי שמופיע הכי הרבה פעמים בתורה. זה לא רק "וזכרת כי גר היית בארץ מצרים", זה גם הציווי "ואהבת את הגר", שהוא ציווי מאוד קשה ומרחיק לכת.

 כשאנחנו מתייחסים לפליטים ולמהגרים שחיים בארץ הזאת, אנחנו צריכים לזכור שגם מדינת ישראל הוקמה על-ידי פליטים ועל-ידי מהגרים שברחו על נפשם לארץ הזאת והגיעו לכאן. ואנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה כאשר אנחנו מתייחסים היום לעובדים הזרים, למהגרי העבודה ולפליטים שנמצאים בארץ הזאת.

הדברים האלה נאמרים בזמן שהממשלה דנה בשאלת גירוש הילדים. אסור לנהל מלחמה על גבם של הילדים. הילדים האלה, אותם 1,200 ילדים, שנולדו למהגרי עבודה ולפליטים, וחיים בארץ הזאת, ולומדים בבתי-ספר בארץ הזאת, הם בני הארץ הזאת. צריך להתייחס אליהם בצורה הוגנת ואנושית, ואסור להפוך אותם לקורבנות של מלחמה שהיא מלחמה לגמרי לגמרי לא עניינית.