אי אמון בממשלה – משבר ברשויות המקומיות ו"דלת מסתובבת"

24.11.09 קטגוריית: כללי

סיעת חד"ש הגישה הצעת אי אמון בממשלה, בעקבות המשבר המעמיק ברשויות המקומיות ובעקבות מדיניות הממשלה ההרסנית בנושא מהגרי העבודה. להלן נאומו של דב במליאה:

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, ישנן סיבות רבות לאי-אמון בממשלה הנוכחית. ישנן סיבות מדיניות, סיבות כלכליות, סיבות חברתיות, סיבות סביבתיות. אבל היום אנחנו עוסקים בשני נושאים חשובים, וכל אחד מהם ראוי לכמה מלים.

משבר השלטון המקומי הוא משבר מסוכן ומדאיג, והוא נובע מהעובדה שבמדינת ישראל יותר מדי אחריות הוטלה על הרשויות המקומיות מבלי שניתנה להן במקביל היכולת לענות על המשימות שהוטלו עליהן.

השלטון המקומי הוא מערכת גדולה מאוד של אחריות, אבל מערכת מצומצמת מאוד של כוח, מערכת מצומצמת מאוד של סמכויות ובמיוחד מערכת מצומצמת מאוד של תקציבים. כאשר הממשלה קיצצה עוד ועוד בתקציב השלטון המקומי, כולל בקיצוץ הרוחבי האחרון; כאשר הממשלה מקצצת במענקי איזון – התוצאה היא פגיעה בשלטון המקומי, סכנת קריסה של השלטון המקומי וקודם כול של הרשויות המקומיות העניות. ישנן במדינת ישראל רשויות מקומיות, אדוני היושב-ראש, שלא מסוגלות לממן את עצמן, אין להן אזורי תעשייה – למשל, רשויות מקומיות ערביות – אין להן אוכלוסייה עשירה; הדרישות מהן לעמוד בכל המטלות מבלי שיש להן האמצעים הנדרשים לכך, הן כמובן דרישות לא ריאליות. כאשר השלטון המקומי יקרוס זה בסופו של דבר יעלה למדינת ישראל ולחברה הישראלית יותר כסף. את הכסף הזה צריך להשקיע עכשיו בעזרה ובתמיכה בשלטון המקומי במקום להמתין שהשלטון המקומי יקרוס.

גם הנושא השני, אדוני היושב-ראש, שעומד היום על סדר-יומנו, בהחלט מצדיק אי-אמון בממשלה. לממשלה הזו יש מדיניות בנושא העובדים הזרים, וזאת מדיניות הרסנית ומסוכנת. המדיניות הזאת, לתמצת אותה בשתי מלים, היא מדיניות של דלת מסתובבת. בצד אחד מגרשים עובדים שכבר נמצאים בארץ, כולל אפילו מאיימים בגירוש של ילדי עובדים שגדלו וצמחו בארץ, לומדים בבתי-ספר ישראליים, יודעים עברית, שרים שירים על החגים; אבל בצד השני של הדלת המסתובבת בכל שנה מייבאים לישראל עובדים זרים נוספים, ומייבאים עובדים זרים נוספים כי חברות של כוח-אדם, סוחרי כוח-אדם, עושים בעניין הזה רווחים על חשבון הסבל של העובדים ועל חשבון החברה בישראל.

את אותו מנגנון, אדוני היושב-ראש, חייבים לעצור; את אותו מנגנון צריך לקטוע, לעצור את הדלת המסתובבת הזאת; להפסיק מייד את ייבוא העובדים הזרים החדשים לישראל, ובמקומם להשתמש קודם כול בעובדים שכבר נמצאים כאן, לייצר מאגר שבו יוכלו להירשם בצורה מסודרת כל העובדים שכבר נמצאים בישראל – חוקיים ולא חוקיים; ולאפשר לעובדים האלה לעבוד גם בסיעוד וגם בחקלאות וגם בכל התחומים האחרים; לעשות לגליזציה של העובדים שנמצאים בישראל במקום לעשות עלייה המונית והגירה המונית של עובדים זרים חדשים.

אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת לא מתכוונת לאמץ מדיניות כזאת, ולכן היא בהחלט ראויה לאי-אמון של הכנסת. תודה רבה.