דב חנין על חוק המועצות האזוריות (תיקון -מועד בחירות כלליות): לא חוקתי, לא חוקי ומסוכן

23.11.09 קטגוריית: כללי

מתוך נאום במליאה בתאריך 16.11.09

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, צריך לומר את הדברים בשפה ברורה, עמיתי חברי הכנסת; החוק הזה, שהיום מבקשים מאתנו לאשר, הוא חוק לא חוקתי, והוא חוק לא חוקי. החוק הזה הוא חוק מסוכן. החוק הזה הוא חוק חמור. אני עומד מאחורי כל אחת מהמילים שאמרתי כרגע, ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, במה הדברים אמורים.

הכותרת של החוק היא "חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)". אנחנו הצענו לשנות את שם החוק הזה ולכתוב במקום הכותרת הזאת: "חוק המועצות האזוריות (ביטול בחירות)", כי זה תוכנו האמיתי של החוק.

החוק הזה בעצם מאפשר לשר הפנים לבטל לחלוטין, לנצח – לדחות ללא הגבלת זמן – את קיומן של בחירות למועצה האזורית. זה דבר חסר תקדים במדינה דמוקרטית, עמיתי חברי הכנסת. העיקרון הבסיסי שכולנו גדלנו עליו הוא העיקרון שאומר: בלי בחירות אין דמוקרטיה. בלי בחירות אין דמוקרטיה. ואם לא נותנים לאזרחים את הזכות לבחור, איך מצפים מהמערכת להיות מערכת דמוקרטית?

עמיתי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת אזולאי תיאר לפניכם את הרקע לחקיקת החוק הזה, והוא דייק בדבריו, כרגיל. הוא אמר שהחוק הזה מוצע על רקע המצב במועצה האזורית אבו-בסמה, שהוקמה בשנת 2004 ומאז כבר היו צריכות להתקיים בה בחירות, ומועד הבחירות האלה הוארך פעם אחר פעם לפי פניית שר הפנים, ובכל הארכה כזו, כאשר הגיע השר אל הוועדה, או הגיעו שלוחיו אל הוועדה, הוועדה חזרה ואמרה לו: ההארכה הזאת ניתנת בתנאי, אנחנו לא מסכימים להארכה כזאת, אנחנו לא שבעי רצון – הפרוטוקולים הרי נמצאים – ודרשו שזאת תהיה הארכה אחרונה, ויינקטו אמצעים. ובכל זאת, היום מגיע משרד הפנים עם עמדה מרחיקת לכת, שאומרת: תנו לי את הכוח – תנו לי את הסמכות – לדחות את הבחירות האלה לנצח. תנו לי את הכוח למנוע מאזרחים במדינת ישראל את הזכות לבחור ולהיבחר לגוף השלטון המקומי שלהם.

עמיתי חברי הכנסת, הדברים החמורים בהצעת החוק הזאת הם רבים; קודם כול, יש כאן דחייה של הבחירות לנצח. דחייה של הבחירות לא לחודש, לא לחודשיים, לא לחצי שנה, לא לשנה, לא לשנתיים, לא לשלוש, לא לארבע, לא לעשר שנים – דחייה של הבחירות בכלל.

ואם דבר כזה מתיישב עם דמוקרטיה, עמיתי חברי הכנסת, אני מוכן שנקיים פה דיון רציני בכנסת בשאלה מהי בכלל דמוקרטיה, מה נותר בכלל מהדמוקרטיה אם גם בחירות לא נכללות בה.

מעבר לזה – לא רק שדוחים את הבחירות, אדוני היושב-ראש, לנצח, ללא הגבלת זמן, אלא בעצם גם משתחררים מהביקורת הפרלמנטרית. לפחות אפשר היה לבוא ולהגיד: אוקיי, השר חושב שדבר כל כך מרחיק לכת נדרש, יצטרך שר הפנים להתכבד ולבוא לפני ועדת הכנסת ולשכנע את ועדת הכנסת שאכן יש מקום לדחות את הבחירות, ולדחות אותן לנצח.

אפילו הדבר הזה לא קיים בהצעת החוק. זאת אומרת, לא רק מאפשרים דחייה של הבחירות לנצח, אלא גם משחררים את השר ואת הממשלה מהאחריות הפרלמנטרית, מהביקורת הפרלמנטרית, מהיכולת של הכנסת לפקח ולהגיד: עד כאן. לזה אנחנו לא מסכימים. זה מוגזם, זה לא נדרש, זה לא מתבקש, זה לא רצוי, זה לא מועיל, זה מזיק. את הכלי הזה הכנסת שוללת מידיה היום, כאשר היא מקבלת את החוק הזה, חוק שמאפשר גם לדחות את הבחירות וגם לעשות את זה בלי אישור של הכנסת, בלי ועדה של הכנסת, בלי הסכמה של הכנסת.

עמיתי חברי הכנסת, אלה הם דברים חמורים ומרחיקי לכת. זוהי בדיוק דוגמה מוחשית לגלישה המסוכנת במדרון של חיסול המרחב הדמוקרטי במדינת ישראל.

אומרים לנו שהאזרחים באבו-בסמה לא בשלים לבחירות. אני חייב להגיד לכם, עמיתי חברי הכנסת, זאת אמירה מקוממת. לא הביאו לנו שום ראיה לטענה הזאת, לא הביאו שום הוכחה. זאת הרי טענה מרחיקת לכת. בשביל לטעון כזאת טענה מרחיקת לכת צריך לבוא עם נתונים עובדתיים כלשהם.

עמיתי חברי הכנסת, זה פשוט לשים ללעג ולקלס את עצם הביטוי דמוקרטיה. דמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי בחירות.

 

עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שלכן יש מקום לקבל – ואני כרגע מדבר ברמה העניינית ביותר, מעבר לוויכוח העקרוני – יש מקום לקבל פה את ההסתייגויות שאנחנו הצענו, מעבר לוויכוח העקרוני. אנחנו הצענו הסתייגויות מאוד מאוד סבירות ומידתיות.

 

רוצים לדחות בחירות? אוקיי. אבל לדחות למסגרת זמן מסוימת. לדחות, נניח, בשישה חודשים או לדחות בשנה. אם רוצים לדחות בחירות, צריך להביא את הנושא לאישורה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כדי שיהיה פיקוח פרלמנטרי. אני אומר את הדברים כיוון שהמטרה שלי כאן, האמינו לי, עמיתי חברי הכנסת, היא לא רק לנגח את הממשלה. אני באמת באמת חרד למערכת הדמוקרטית שלנו, ואני חושב שאם ההסתייגויות האלה לא תתקבלנה והחוק הזה יתקבל בצורתו הנוכחית, אנחנו עושים היום תקדים מסוכן וחמור ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו, במו ידינו, קובעים את התקדים שמאפשר להימנע מבחירות, מאפשר לרשות המבצעת להחליט מתי נמנעים מבחירות, משחרר את הרשות המבצעת בעניין הזה מכל פיקוח פרלמנטרי, מכל בקרה פרלמנטרית. איך אנחנו יכולים לעשות את זה, עמיתי חברי הכנסת? איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת את המערכת היקרה הזאת, מערכת הבחירות, לבטל אותה, לפגוע בה ולעשות את זה כדי לפתור בעיה נקודתית במקום כזה או אחר, שאפילו ראיות לקיומה של הבעיה הזאת לא הובאו בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

 

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לחברי הכנסת לאמץ את ההסתייגויות של קבוצות המסתייגים השונות. קודם כול את ההסתייגויות שקובעות מסגרת זמן לדחיית הבחירות. ב-30 יום אפשרות אחת, בחצי שנה אפשרות שנייה. בשנה אפשרות שלישית. לאחר מכן, את ההסתייגויות שקובעות שצריך אישור של ועדה של הכנסת לדחיית הבחירות האלה.

 ואם ההסתייגויות האלה לא מתקבלות, עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לכל חברי הכנסת הנאמנים לדמוקרטיה, חברי קואליציה ואופוזיציה כאחד, להרים היום את ידם ולהצביע נגד החוק המסוכן הזה. החוק המסוכן הזה הוא החוק שמסמן את התחלת הסוף של הדמוקרטיה בישראל. אז לא נאפשר לדבר הזה לעבור. תודה רבה.