דב על הצעת חוק מפגעי אסבסט – יש לחזק את מנגנוני האכיפה

25.11.09 קטגוריית: כללי

הצעת חוק מפגעי אסבסט שהוגשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, עברה בקריאה ראשונה. להלן נאומו של דב במליאה בהתייסחו להצעת החוק:

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר להגנת הסביבה, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק הזו, ובאמצעותך לברך גם את צוות המשרד. זו הצעת חוק רצינית, מקיפה, שבאה להתמודד עם אחת הבעיות הקשות שיש לנו בכמה מאזורי הארץ, וקודם כול בגליל המערבי, בעיה שפוגעת בבריאות ובחיים של בני-האדם.

אני רוצה להצטרף לברכות לשר הקודם להגנת הסביבה, חבר הכנסת גדעון עזרא, שבאמת פעל בנושא האסבסט ועשה כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. הצעת החוק הזו, עמיתי חברי הכנסת,  היא פרי של עבודה מאוד יפה.

עמיתי חברי הכנסת, זו הצעה מאוד מקיפה ורצינית, נעשתה בה עבודה חשובה. אני מברך על הכללת המנגנונים המודרניים של עיצומים כספיים, שאנחנו אימצנו אותם בחוק המזהם-משלם, גם בחוק הזה. זו דרך נכונה של המשרד להגנת הסביבה לחזק את כלי האכיפה וצורות ההתמודדות שלו עם מפגעים סביבתיים מסוגים שונים.

בהקשר הזה, יש לי כמה הערות, ואני אעלה אותן במסגרת דיוני הוועדה. מבחינת צורת העיצומים הכספיים, גם גובה העיצומים הכספיים וגם כמה מהנושאים שנוגעים למנגנונים הקונקרטיים.

עוד נושא שאני אעלה, מן הסתם, בדיונים לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית זה ההוראות לגבי צה"ל. אדוני השר להגנת הסביבה, אני חושב שלוחות הזמנים שמשרד הביטחון כנראה הצליח להוציא מוועדת השרים, הם ארוכים מדיי. גם בצה"ל אנחנו צריכים להגן על האזרחים, אזרחים עובדי הצבא והחיילים מפני מפגעי האזבסט. אין שום סיבה, אדוני היושב-ראש, שלוחות הזמנים שם להתמודד עם נפגעי אזבסט יהיו כל כך ליברליים וכל כך ארוכים. אלה הם נושאים שמן הסתם אנחנו נברר אותם בעת הדיון שיהיה בוועדה.

אדוני השר, אני רוצה לאחל לך ולמשרד שיהיו עוד חוקים רבים שאתם תיזמו בנושאים של הגנת החיים והבריאות של אזרחי ישראל. אני מציע לכל הכנסת לתמוך בחוק הזה, ואני מקווה שנצליח להשלים אותו במהירות, ולהביא אותו להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אני רוצה לסיים בהבעת הערכה לאותם פעילי סביבה שבמשך שנים רבות לחמו בעניין הזה של נפגעי אזבסט. קודם כול, הגברת אורית רייך. אשה אמיצה, רצינית, שפעלה במשך שנים רבות בנהרייה בראשות העמותה להגנת החיים והבריאות בנהרייה כדי לעורר מודעות, כדי להתמודד ולהילחם נגד המפגעים האלה, וכדי להגיע להסדרה ולפתרון שאכן יבטיח הגנה על החיים והבריאות של התושבים באזור.

גברת רייך היא דוגמה של פעילים סביבתיים שבאמת מקדישים את זמנם ואת מרצם ואת כשרונם כדי להגן על הציבור. והנה, אנחנו רואים שעמלם נושא פרי. הדברים מגיעים לחקיקה כוללת ורצינית, וזה מסר מאוד חיובי לכל פעילי הסביבה בארץ שאכן המאבק בסופו של דבר משתלם. תודה רבה.