הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים)

24.11.09 קטגוריית: כללי

הצעת חוק זו מבקשת למנוע פיטורים מחזוריים של עובדים בכל כמה חודשים בכדי לשלול מהם זכויות סוציאלות.

מתוך דברים שאמר דב במליאה בתאריך 17.11.09

הצעת החוק הזו היא הצעה ששותף להובלתה, יחד אתי, חבר הכנסת שלמה מולה. חברת הכנסת יחימוביץ נימקה את הדברים בהרחבה כאן. אני לא אחזור על הדברים, אני רק אומר שהתופעה הזו, שבה מעסיקים מתחמקים מקיום החובה שלהם להבטיח תנאים סוציאליים, להבטיח פיצויי פיטורים, בין היתר לפגוע בתנאים סוציאליים אחרים שתלויים בוותק – השיטה הזו של הפיטורים המחזוריים הפכה בתחומים מסוימים של העסקה למכת מדינה, ולכן אין מנוס אלא התערבות חדה וברורה של המחוקק. הצעת החוק הזו בעצם הופכת את מי שמפוטר במתכונת הזו למי שבעצם מבחינת המערכת מתייחסים אליו כאל מי שעבד ברציפות, ובכך אנחנו מגינים גם על הזכויות לפיצויי פיטורים וגם על זכויות סוציאליות אחרות.

 

התיקון הזה בא כדי למנוע שימוש לרעה בחסות החוק, בראייה אמיתית של פרקי ההעסקה הקצובים והקצרים כתקופת עבודה מצטברת, שלאורה תתקיים הזכות לפיצויי פיטורים מצד אחד, ומצד שני הזכויות הסוציאליות הנוספות. מצבו של העובד הנפגע מפיטורים מחזוריים אסור שיהיה שונה מהותית מדינו של עובד רגיל שפוטר.

 לכן אני מצטרף לדברים שאמרה פה חברת הכנסת יחימוביץ לפני, אני קורא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעה הזו, ואני מקווה שאכן נביא אותה להשלמה במהירות כדי שהדברים האלה יהיו בספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה.