משרד החינוך לא יכול לתקצב ישיבות שמטיפות להרג

24.11.09 קטגוריית: כללי

מתוך נאום במליאה ב-17.11.09

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפני שבוע אנחנו – אני מקווה כולנו, הזדעזענו מהדברים האיומים שהתפרסמו בשמו של רב בישראל, שקבע שמותר להרוג תינוקות של גויים מאחר ש"נוכחותם עוזרת לרציחה", ו"יש סברא" – אני מצטט – "לפגוע בטף אם ברור שהם יגדלו להזיק לנו". מותר לפגוע בילדיו של מנהיג כדי למנוע ממנו לנהוג ברשעות, והוא מצא גם בהלכה שגם תינוקות של גויים שאינם עוברים על שבע מצוות – יש שיקול להורגם בגלל הסכנה העתידית שתיגרם אם הם מוחזקים לגדול להיות רשעים כמו הוריהם.

 הדברים האיומים האלה הם דברים מזעזעים, אבל לא פחות מזעזעת העובדה שמתפרסמת היום בעיתון, שמשרד החינוך נותן כסף לישיבה שנקראת "עוד יוסף חי בשכם" שבהתנחלות יצהר, שבה מכהן הרב שכתב ואמר את הדברים האיומים האלה. האדם שכתב את הדברים האלה הוא מסית והוא צריך לעמוד לדין, ומשרד החינוך בישראל בוודאי לא יכול לתמוך ולא יכול להעביר מימון ציבורי למוסד שמעביר מסרים כאלה ומשמש במה לאמירות כל כך איומות.