על "אינטל" ועבודה בשבת

24.11.09 קטגוריית: כללי

ב17.11 דב הגיש הצעה לסדר יום בעניין הפגנות החרדים מול אינטל, התנהלותה של אינטל ועבודה ביום המנוחה. להלן נאומו במליאה:

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, גברתי סגנית השר ועמיתי חברי הכנסת, אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, לומר כמה מלים על השבת. אני אומר את המלים האלה כמי שכפי שאתם יודעים שאיננו דתי, אבל נראה לי שיש הרבה ברעיון של השבת שהולך אצלנו לאיבוד כאשר הוא כולו נתפס במסגרת של ויכוח ועימות בין דתיים לבין חילוניים.

הרעיון של השבת הוא רעיון מתקדם. הוא רעיון, הייתי אומר, אדוני השר, רעיון סוציאליסטי. רעיון שאומר שלאדם העובד מגיעה הזכות לשבות, לא לעבוד, והזכות הזאת היא מוגנת.  לא רק זכותו של העובד לשבות, אלא חובתה של המערכת לאפשר לו לשבות. הרעיון הזה הוא רעיון נכון, אבל הרעיון הזה הוא רעיון שהולך ונשחק בחברה שלנו. יותר מדי אנשים ביותר מדי מקומות נדרשים היום לעבוד בשבת, מכל מיני סיבות ומכל מיני הנמקות. יש הרבה מערכות שעובדות בשבת, אם זה מערכות של מסחר ואם זה מערכות של תעשייה, וכאשר אנחנו מדברים על מפעל "אינטל", זאת מערכת תעשייתית. כאשר דורשים מאנשים לעבוד בשבת, כמובן אומרים שלא חייבים לעבוד בשבת, אבל אם אתה לא תעבוד בשבת, אתה עלול לאבד את מקום העבודה שלך. אתה עלול לאבד את מקום העבודה שלך, וכך הזכות הזאת לא לעבוד, להימנע מעבודה יום אחד בשבוע, נשללת ונפגעת ואתה מתכרסמת החירות הבסיסית של האדם העובד והיכולת של האדם העובד כן לשבות יום אחד בשבוע.

כאשר "אינטל" נפגש עם השבת אנחנו מגיעים אל עולם החברות הרב-לאומיות. ביחס לחברות הרב-לאומיות האלה, עמיתי חברי הכנסת, יש עוד דבר אחד מעניין שצריך לומר אותו, והוא שהחברות הרב-לאומיות האלה, לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם, מנסות להשתחרר מהחוקים הלאומיים, מנסות להשתחרר מחוקי העבודה, מנסות להשתחרר מחוקי המגן ומנסות לאכוף נורמות אחרות, של עבודה של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. אלה הנורמות שמביאות לרווחים האופטימליים, אלה הנורמות הכדאיות מבחינה כלכלית; אבל עמיתי חברי הכנסת, אלה לא הנורמות שמתאימות לחברה מתקדמת.

לכן, עם כל הכבוד למפעל "אינטל", אני אומר בהחלט כל הכבוד למפעל "אינטל", גם מפעל "אינטל" צריך להיות כפוף לדיני עבודה מתקדמים ולזכות של אנשים לשבות. לכן מעבר לוויכוח שיש לגבי דמותה של השבת ומה צריך להיות ומה לא צריך בשבת, הזכות לשבת היא זכות של העובד, חייבת להיות מוגנת, ואנחנו כולנו צריכים להתגייס להגנתה – דתיים, חילוניים, סוציאליסטים וגם כאלה שאינם כל-כך סוציאליסטים. תודה רבה.

מתוך נאום במליאה ב17.11.09