דב בכנסת על סגירת מרכז חינוך לפסגות בערד

20.01.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב-ראש, אני רציתי לדבר בדאגה על סגירת מרכז הפעילות של עמותת "חינוך לפסגות", בעיר ערד שבו 62 ילדים ממשפחות נזקקות מקבלות סיוע לימודי שלוש או ארבע פעמים בשבוע. בגלל המשבר התקציבי של העמותות הפעילות הזאת הולכת להסתיים, המרכז הזה הולך להיסגר, ואותו סיוע לתלמידים, שהוא כל כך חיוני, והוא כל כך דרוש, לא מתקבל. ראוי היה שמשרד החינוך הוא שייתן את הסיוע הזה. אבל כאשר עמותות נותנות את הסיוע הזה והעמותות קורסות, הילדים משלמים את המחיר. זה חבל וזה חמור. תודה.

12.1.10