דב נגד הפרטת המכינות הקדם אקדמאיות

04.01.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

מתוך נאום במליאה 30.12.09

שוב אנחנו נתקלים במהלך נוסף של הפרטה. כמו הרבה מאוד מהלכים של הפרטה, גם המהלך הזה צבוע בצבעים של החלטה טכנית, מינהלית. בעצם מופרטת פה חוליה של פיקוח וניהול של מערכת המכינות האקדמיות. החוליה הזאת מועברת לחברה מסחרית, חברה פרטית. והתוצאה, עמיתי חברי הכנסת, תהיה תוצאה רעה.

אנחנו מדברים כאן על מערכת חברתית יפה. במכינות הקדם-אקדמיות יש היום 12,000 סטודנטים בשנה, קבוצות מאוד מגוונות של אנשים. בין היתר – יהודים, ערבים, יוצאי אתיופיה, הרבה מאוד תושבי פריפריה, אנשים ששייכים לקבוצות מוחלשות בקבוצה הישראלית. ישנה אפילו מכינה מיוחדת לעיוורים. המערכת הזאת נשענת כמובן על מימון ציבורי, בין היתר גם על משרד החינוך, זה לא המקור היחיד, אפילו לא המקור הכי חשוב. גם משרד הביטחון, כמו שאומר סגן השר, ובצדק. אני מברך על התמיכה הזאת. גם ות"ת. יש פה הרבה שותפים בעניין הזה. זה בסך הכול מייצר תוצאה שמאפשרת לאנשים להתחיל את הלימודים האקדמיים שלהם גם כאשר הם לא קיבלו את היכולות ואת הזכאויות המתאימות במהלך שנות הלימודים בבית הספר.

המהלך הזה של הפרטת החוליה הזו, העברת הפעילות הזו לידי גוף מסחרי, תפגע בכל המערכת הזאת פגיעה מאוד קשה. קודם כול, לא ברור איך ייקבעו הקריטריונים, לא ברור איך יתבצע הפיקוח, לא ברור מה יהיה הקשר בין מערכת המכינות שכרגע יש בתוכן הידברות והסכמות על אופן העבודה, אופן ניהול הבחינות, אופן הפיקוח וקיים חשש להכרה הדדית בין המכינות.

אנחנו, אדוני היושב-ראש, הולכים ופוגעים בערוץ שמאפשר היום לאלפים רבים להגיע ללימודים אקדמיים. המהלך הזה הוא מהלך מסוכן, הוא מהלך מוטעה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהכנסת תפעל בעניין הזה  ותקבל החלטה ברורה ותקיפה. בשבוע שעבר היתה שביתה במכללת ספיר נגד ההפרטה הזו. אני מברך את הסטודנטים ממכללת ספיר על המאבק הזה. אני יודע שגם התאחדות הסטודנטים הצטרפה למאבק הזה, וגם אנחנו בכנסת צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו, כדי למנוע את ההפרטה הזו, וכדי להגן על המערכת הזו, שהיא מערכת שעושה עבודה חיונית וחשובה ביותר.