דב שואל את השר לבטחון פנים על המעצרים בשיח ג'ראח

26.01.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

נאומו של דב במליאה מ20.1.10

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, מעצרו של מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח עורר זעזוע גדול בקהילת ארגוני זכויות האזרח בעולם. אני לא יודע אם ההדים הגיעו עד ללשכתך, אדוני, אבל זו הפעם הראשונה שאישיות בדרגתו וברמתו של מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח אי-פעם נעצר בישראל. זה כמובן דבר מדאיג, וחמור ומסוכן, ועל כן ברור מדוע זה עורר זעזוע קשה בקהילת ארגוני זכויות האדם בעולם. את הדי הזעזוע הזה עוד נראה גם אצלנו. אבל ההתנהלות, אדוני השר, במקרה הזה, חורגת הרבה מעבר לשאלת מעצרו של מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח.

אדוני השר דיבר על הרגעת הרוחות, ואני מאוד מברך על כך, אבל נדמה לי שצריך קודם כול להרגיע את מחוז ירושלים של המשטרה, ואני אומר את הדברים בגלל שלוש בעיות עיקריות בהתנהלותם:

אחד. הם קיבלו בקשה לרשיון. אני ניהלתי אתם באופן אישי משא-ומתן. לא היתה שום סיבה שלא לתת רשיון. הם אמרו שהמפגינים נשארים ומשתהים שם אחרי כניסת השבת. זו לא עילה שלא לתת רשיון כפי שנתבקש. אני הסברתי להם שזה אינטרס של המשטרה שההפגנה תהיה ברשיון ושלא תהיה פעולה שלא ברשיון. לצערי הגדול, הדברים נפלו על אוזניים אטומות.

הדבר השני שבעייתי בהתנהלות המשטרה זה שהמעצר במקרה הזה היה לכאורה שרירותי לחלוטין. לא היתה שום עילת מעצר. העובדה שאנשים נמצאים בהתקהלות שנטען עליה שהיא בלתי חוקית – היא לא היתה בלתי חוקית, זו התקהלות לגיטימית. התקהלות כפי שהיתה שם לא מחייבת רשיון, לא נישאו שם נאומים – – –

דב חנין (חד"ש):

אני מסיים, אדוני.

דב חנין (חד"ש):

אני רק מחדד את השאלה, ומכיוון שכך – לא היתה כאן כל עילה לפיזור, ובוודאי לא היתה עילה למעצר. המעצר נראה, על פניו, בלתי חוקי.

הבעיה השלישית בהתנהלות המשטרה, שהשאירו את האנשים האלה – שבסך הכול נעצרו במשמרת מחאה – למשך כל השבת במעצר, ולכאורה הדביקו להם האשמות של תקיפת שוטרים, כדי להצדיק את ההשארה הזו במעצר – –

דב חנין (חד"ש):

– אם זה אכן קרה, ואכן הודבקו האשמות – אני את חלק מהאנשים מכיר; אם האנשים האלה תקפו שוטרים, אני אופתע מאד, ברמה האישית.

– אז השאלה היא: האם אדוני השר מוכן לבדוק את הדברים האלה לעומק ולבחון האם הועלו האשמות ללא בסיס כנגד אנשים, רק כדי להצדיק את השארתם במעצר לאורך שישי-שבת?