הכנסת אישרה את תקנות מי הקולחין וקבעה לוח זמנים מזורז ליישום

25.01.10 קטגוריית: ירוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום את תקנות איכות מי הקולחין, כסיום של תהליך ממושך שהחל בהחלטות ועדת ענבר על תקני איכות מי הקולחין.

הועדה קיבלה את הצעתו של ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת להחיל את התקנות בלוח זמנים מזורז. החלת הסטנדרט החמור ביותר של מי הקולחין המוזרמים לנחלים קוצרה ל-5 שנים (לעומת 10 השנים שהוצעו בטיוטת התקנות) ולמים המושבים לחקלאות קוצרה ל-3 שנים (לעומת 5 השנים שהוצעו בטיוטת התקנות).

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת, אמר כי: "היום השלמנו מהלך חשוב ביותר של הסדר מקיף ורציני של השימושים במי קולחין. חיוני לאפשר שימושים במי קולחין אך לא פחות חיוני לשמור על איכות גבוהה שלהם כדי להגן על מאגרי המים, לשמור על הסביבה ולהבטיח את בריאות הציבור. היום עשתה הכנסת צעד חשוב בהתמודדות עם אחד המרכיבים החשובים ביותר של משק המים, הגנה על איכויות המים של ישראל".

25.1.101