הפרטת שירותי בריאות התלמיד התגלתה בהפקרת בריאותם – לדב יש הצעת חוק בנושא

20.01.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

בעקבות פרסום דוח מבקר המדינה בנושא שירותי בראות התלמיד אומר חבר הכנסת דב חנין (חד"ש) כי המחדלים שמצא המבקר בהתנהלות משרד האוצר ו"האגודה למען שירותי בריאות הציבור" מחזקים את הצורך באישור תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שיכלול את חזרתן של האחיות לבתי הספר תחת אחריות משרד הבריאות.

ביום ראשון הקרוב תדון ועדת השרים לענייני חקיקה בתיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שח"כ חנין יזם יחד עם חברי כנסת נוספים כך שהאחריות על מתן שירותי רפואה מונעת לתלמיד וטיפות חלב יהיה באחריות משרד הבריאות ולא יינתן ע"י ספק חיצוני. "דוח המבקר קבע שהשיקול היחיד שעניין את האוצר בהוצאת שירותי הבריאות לתלמיד לגורם חיצוני היה השיקול הכספי. אבל אפילו כספית ההפרטה הזו מתגלה כאסון. לא נערכה כל עבודת מטה מקיפה ולא נקבעו שיקולים בסיסיים. אסור להפקיר את בריאות התלמיד וטיפות החלב וחובה להחזיר את האחריות לבריאות למשרד הבריאות".