נאום במליאה על דו"ח הפערים החברתיים של מרכז אדווה

04.01.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

מתוך נאום במליאה ב30.12.09

מרכז אדווה הוא מכון לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השויון והצדק החברתי. לדו"ח הקליקו כאן

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, לבי אתך שאתה צריך לענות על הנושא הזה אף-על-פי שאני מסכים אתך שהבעיה הזאת איננה רק לפתחך. הבעיה של הפערים ההולכים ומתרחבים בחברה הישראלית היא בעיה של כל הממשלה, לא רק של שר הרווחה. מי שצריך היה לענות על הנושא הזה זה קודם כל ראש הממשלה ועמו שר האוצר.

עמיתי חברי הכנסת, התמונה שמתגלה בדוח "אדוה", וכאן הפרטים הם לא הדבר החשוב, התמונה הכוללת, שאי-אפשר לחלוק עליה היא לא מעשה ידי שמים, היא מעשה ידי אדם, פרי של מדיניות ממשלתית לאורך שנים. אבל הממשלה הזאת ממשיכה בה ביתר שאת – ואני לא מדבר כרגע על החוליה של הרווחה, אני מדבר על החוליה של האוצר, אני מדבר על החוליה של המדיניות הכלכלית, אני מדבר על החוליה של העלאת מחירי המים, אני מדבר על החוליות שמתחברות למדיניות הכוללת.

ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו חייבים לקיים בנושא הזה דיון רציני ביותר בוועדה. אין המטרה שנחליף פה חילופי דברים. דרך אגב, אני מברך על דבריך, אדוני השר, במאמר שפירסת על מדד רציונלי וכולל יותר להערכת מצבנו. התל"ג בוודאי איננו המדד המספק. העבודה שעושים פרופסור שטיגליץ ופרופסור סן מאוד נכונה, ראוי שגם אנחנו נאמץ אצלנו עבודה כזאת.

כל הנושאים האלה, אדוני היושב-ראש, בהחלט ראויים לדיון רציני בוועדה. תודה רבה.