קצב גידול הפסולת בישראל הוא כפול מקצב גידול האוכלוסייה

26.01.10 קטגוריית: ירוק

נאום בכנסת מה-20.1.10

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אני שמח שהצטרפת, כי דברי הפעם מכוונים אליך, אז אני מאוד אשמח שתקשיב, זה רק שלוש דקות.

עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת החוק שצמודה להצעתה של חברת הכנסת שמטוב. זו הצעה שלי ושל קבוצת חברי הכנסת, וביניהם גם חבר הכנסת לשעבר אופיר פינס-פז, שאני מצטער שאיננו אתנו היום כאן כדי לתמוך בהצעה. עניינה של ההצעה הוא מיחזור פסולת. קצב גידול הפסולת בישראל הוא כפול מקצב גידול האוכלוסייה. רוב הפסולת מורכבת מחומרים שניתנים למיחזור כמו נייר, פלסטיק, זכוכית. המיחזור הוא לא פתרון אידיאלי, אבל הוא יותר טוב מאשר לא למחזר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה סביבתית. המיחזור חוסך בחומרי גלם, המיחזור חוסך עתודות קרקע ומפחית נזקים שמקורם במזבלות, בהטמנת הפסולת.

הצעת החוק הזאת עוסקת במיחזור במקום העבודה. מקום העבודה הוא מקום מרכזי מאוד מבחינת חיינו בעולם המודרני. הקמת תשתית של מיחזור במקומות העבודה תביא ליצירת הרגלים של מיחזור בקרב עובדים ומעבידים כאחד. הרגלים אלה יעודדו שותפות פעילה של האזרחים במיחזור ובמאבק להגנה על הסביבה בכלל, ויביאו להגברת המיחזור גם במרחב הפרטי של האדם.

אני רוצה לתת דוגמה של התנהלות נכונה בתחום הזה. לאחר שהמשרד להגנת הסביבה רכש 16,000 מכלים לאיסוף נייר והפיצם במשרדים ממשלתיים, חלה עלייה של 20% בכמות הנייר שנאסף. הנתון הזה מראה שהצבת מתקני מיחזור במשרדים ממלכתיים וציבוריים תורמת באופן משמעותי לעלייה בכמותו של המיחזור וברמתו.

ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו הצענו בהצעת החוק הזאת שבכל מערכת כלכלית שמעסיקה מעל 30 עובדים יוצבו מתקני מיחזור. זה יוביל לעלייה משמעותית ברמות המיחזור של מוצרי פלסטיק, זכוכית, נייר וגם של סוללות משומשות. מטרת החוק היא לתמרץ את הציבור למחזר על-ידי הצבת מתקני מיחזור בכל מקום עבודה גדול כזה ובכך להפוך את המיחזור לקל ונגיש.

עמיתי חברי הכנסת, את הצעת החוק הזאת התחלתי לקדם עוד בכנסת הקודמת. לצערי הגדול, לא הצלחנו להביא לקידומה המספק ולכן אנחנו מתחילים את הדרך הזאת מחדש בכנסת הנוכחית.

עמיתי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, כולנו יודעים: חלק מהשינויים הסביבתיים הם שינויים קשים. חלק מהשינויים הסביבתיים מנוגדים לאינטרסים רבי-עוצמה, חלק מהשינויים הסביבתיים עולים כסף, מחייבים שינויים תרבותיים וערכיים מאוד יסודיים. אבל לא זה, אדוני שר האוצר, המקרה כאן. המקרה הזה הוא מקרה של שינוי קל ופשוט, אפשרי לביצוע, לא עולה כסף; אם עולה כסף, עולה מעט מאוד כסף. לעומת הכסף המועט, השינוי הזה, בהצבת מתקני מיחזור במקומות העבודה הגדולים – התועלות שלו, גם הסביבתיות וגם הכלכליות, בסופו של דבר, בעידוד תעשיות המיחזור בישראל, התועלות האלה הן גדולות ומשמעותיות.

לכן, אדוני שר האוצר, אני מנצל את ההזדמנות שאתה כאן אתנו בדיון הזה כדי לבקש ממך לשקול מחדש את הערר שמשרד האוצר החליט להגיש לוועדת השרים לענייני חקיקה. אני משוכנע שבחוק הזה אנחנו בהחלט יכולים להתקדם בהסכמה מלאה, אין כאן עלויות כלכליות אמיתיות ויש כאן הרבה מאוד תועלות, גם סביבתיות, גם חברתיות, גם חינוכיות וגם כלכליות, תודה רבה.