ח"כ חנין: "חייבים לצמצם את זיהום האוויר באזור בית שמש"

22.02.10 קטגוריית: ירוק

בעקבות דיון בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת מתחילה הדברות בין תושבי אזור בית שמש לבין מפעל נשר

הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), קיימה היום דיון בטענותיהם של נציגי התושבים באזור בית שמש ביחס לתוכניות הרחבה של מפעל נשר ושל המחצבות באזור.

בדיון סוכם כי יתחיל מהלך של הידברות בין נציגי התושבים והעיריות באזור לבין המפעל, על בסיס של שקיפות מלאה של כל הנתונים בפני התושבים.

הועדה רשמה בפניה את ממצאי המשרד להגנת הסביבה על-פיהם: "אזור בית שמש הוא אחד מהאזורים בהם נמדדה כמות זיהום אוויר (חלקיקים) מהגבוהות בארץ". ח"כ ד"ר דב חנין, יו"ר הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות אמר כי: "נוכח נתונים אלה, המדיניות הנדרשת לא יכולה להסתפק בשמירה על כמות הזיהום הקיימת (בודאי לא יכולה לאפשר העלאה) אלא חייבת להביא לצמצום בזיהום האוויר הקיים".

הועדה רשמה בפניה את התחייבות נציגי מפעל נשר כי בכל מקרה לא תעשה במקום שריפה של צמיגים. הועדה קראה להשלים את מהלך החקיקה שהחל בכנסת הקודמת בחוק איסוף ומחזור צמיגים בחקיקה נוספת שתתעדף שימוש בתוצרי מיחזור צמיגים.

בדיון השתתפו נציגים רבים של תושבי הסביבה, עיריות בית שמש ומודיעין, יושב ראש דירקטוריון נשר מר אמנון דותן ונציגי המפעל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, נציגי משרדי הבריאות, הגנת הסביבה והתשתיות ונציג אדם, טבע ודין.