ביוזמתו של ח"כ חנין: ועדת מעמד האישה תדון בקידום נשים במגזר הציבורי

16.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

השבוע פורסם דו"ח שדולת הנשים בישראל 2010 לפיו נשים בישראל משכילות יותר מגברים אולם משתכרות כ- 64% משכרם. לרגל יום האישה הבינלאומי ובעקבות ממצאי הדוח יזם ח"כ חנין יחד עם ח"כ אנסטסיה מיכאלי דיון מהיר בנושא בוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת. הדיון יערך ביום רביעי ה 17/3 בשעה 9:30.

אחד הנושאים שבהם עוסק הדוח הוא מעמד הנשים בשירות המדינה, המעסיק הגדול ביותר במשק. בדו"ח נמצא כי ככל שדרג המשרה בכיר יותר, ישנן פחות נשים בתפקיד ושכרן נמוך יותר. אומנם, נשים הן רוב המועסקות בשירות המדינה, אך מרביתן עובדות במשרות מנהלה (45%) וכאחיות (22%). זאת ועוד, ייצוגן חסר באופן משמעותי בכל הקשור לדרגות הבכירות בשירות המדינה: בדרג א', הכולל תפקידים המקבילים למנכ"לים, משנה למנכ"לים ומנהלי בתי חולים כללים גדולים, נשים מהוות 34% בלבד. גם בדרג המשפטי אחוז הנשים גבוה, אך רק 11% מהן מאיישות תפקידים בכירים.

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) אמר על ממצאי הדו"ח: "ייעוד נשים למשרות בדרג נמוך ושמירה על המשרות בדרג הגבוה לגברים בלבד היא סימפטום למצבן של נשים בחברה הישראלית. השירות הציבורי חייב לשמש דוגמא לקידום נשים במקומות העבודה ולהובלה במתן שיווין זכויות והזדמנויות מלא להן!".