דיווח מוועדת הסביבה והבריאות על הדיון בעניין כריית הפוספטים ליד ערד

09.03.10 קטגוריית: ירוק

הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת דנה ביום שלישי, ה-9 במרץ, בתוכניות כריית הפוספטים בשדה בריר שליד העיר ערד. את הדיון פתח יו"ר הועדה ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) והשתתפו בו ח"כ רחל אדטו (קדימה), ח"כ אמסלם (ש"ס), ח"כ טאלב א-סנע (רע"ם-תע"ל) וח"כ ניצן הורביץ (מרצ).

תושבי ערד בראשות ראש העירייה גדעון בר לב, הביאו בפני הועדה טענות קשות בדבר סיכונים משמעותיים לבריאות הצפויים מהקמת המכרה, באם היא תאושר. נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים הודיעו כי הם בוחנים את עמדתם בנושא בהתייחס לשאלת הסיכונים הבריאותיים האפשריים. נציג משרד הבריאות הודיע כי משרדו שוקד על הכנת דו"ח עמדה מסכם שיוכן עד חודש אפריל. נציגת המשרד להגנת הסביבה הודיעה כי משרדה בוחן אפשרות להמליץ על העדפת חלופות אחרות לכרייה בשדה בריר. נציג משרד הביטחון הודיע כי המשרד יגבש את עמדתו הסופית בהתחשב בעמדות משרדי הבריאות והגנת הסביבה. המפקח על המכרות הסביר את מערכות השיקולים המנחות את משרד התשתיות בעניין.

חברי הכנסת שהשתתפו בדיון הביעו דאגה מאישור תוכנית המכרה והפגיעה האפשרית בבריאות התושבים בערד, בבסיס צה"ל בנבטים וביישובי הפזורה הבדואית שמסביב.

נציגי חברת רותם-אמפרט הציגו את החברה – תאגיד בינלאומי- הפעיל בתחום הפוספטים בישראל במשך שנים. הם הסבירו את חשיבותה הכלכלית של הכרייה בשדה בריר. לטענתם הכרייה אינה צפויה ליצור סיכונים בריאותיים. מכל מקום הם התחייבו שאם אכן יסתמנו סיכונים בריאותיים בחוות הדעת המקצועיות, יוותרו על תוכניות הכרייה במקום.

ח"כ דב חנין, יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות סיכם את עמדת הוועדה: "שיקולים של הגנה על החיים והבריאות תמיד צריכים לקבל את המקום הראשון. גישה זאת חייבת להנחות גם את ההחלטות בעניין שדה בריר". הוא קרא לגורמים המקצועיים למרות כל הלחצים הקיימים לגבש עמדות המתחייבות מן הניתוחים שלהם והודיע שהוועדה מתכוונת להמשיך ולעקוב באופן שוטף אחרי הנושא.