"נדרשת מדיניות אפס סובלנות ביחס לתעשיות מזהמות"

08.03.10 קטגוריית: ירוק

ביום שני, ה-8 במרץ, התפרסם דו"ח 'שקט תעשייתי' שנערך על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל ועוסק בליקויי הפיקוח של הרשויות המקומיות בצפון הארץ על מפעלי התעשייה שבתחומן. ממצאי הדו"ח משרטטים תמונת מצב קשה וליקויים רבים במנגנוני הפיקוח של הרשויות.

ח"כ דר' דב חנין (חד"ש) אמר בתגובה על הדו"ח: "דו"ח 'שקט תעשייתי' צריך לעורר דאגה אצל כולנו. פיקוח אפקטיבי על התעשייה הוא חוליה חיונית בכל מדיניות סביבתית. גם בישראל נדרשת מדיניות של אפס סובלנות ביחס לתעשיות מזהמות. בכוונתי לכנס את הועדה המשותפת של הכנסת לענייני סביבה ובריאות בכדי לדון לעומק בשאלות העולות מן הדו"ח".